All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

05. 03. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2018/1

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2018/1
Author: Vojtech Jankovič
Published: 12. 05. 2018 14:10

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2018/1


Úvodník    
Úlohy nového roku ..... 4
Darujte 2% zo zaplatenej dane pre ZSF ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 3.3.2018 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba SR v I. štvrťroku 2018 ..... 6
Príležitostné pečiatky a kašety v I. štvrťroku 2018 ..... 11
V Jasnej odštartovali olympiádu ..... 13
 
Odborné state    
Zavedenie prvých poštových známok v Uhorsku ..... 15
Trenčianska chybotlač ..... 19
 
Literatúra a recenzie    
Jaroslav Punčochář: Přehled České Letecké Pošty 1993 – 2017 ..... 21
 
Výstavy    
Jubilejná filatelistická výstava C – S SALÓN 2018 ..... 22
0. výročie I. slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne 1928 - 2018 ..... 23
 
Z klubov a regiónov    
Ocenili troch filatelistov ..... 26
Vianočná pošta Ježiškovi s filatelistickým prekvapením ..... 27
Kluby filatelistov, ich pečiatky a názvy ..... 28
 
Spoločenská kronika    
Laureát Ceny ZSF za rok 2016 ..... 29
Norbert Feiner - 95 rokov ..... 29
Mgr. Ján Mička – 75 rokov ..... 30
Jubilant Miroslav Ňaršík ..... 31
Okrúhle jubileum Ing. Zdeňka Baligu ..... 32
Odišiel akad. mal. Ján Švec ..... 32
Keď odchádza priateľ ..... 33
Odišiel pán Jozef Hudáč ..... 34
 
Inzercia    
Inzercia ZSF ..... 34


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2018/1

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2018 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists