XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/4

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/4
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 02. 2018 18:52

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/4


Úvodník    
20 rokov Spravodajcu ZSF ..... 4
 
Strana predsedu ZSF    
Čas plynie ..... 5
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 2.12.2017 ..... 5
Slovenská známka    
Známková tvorba SR v IV. štvrťroku 2017 ..... 6
Príležitostné pečiatky a kašety v IV. štvrťroku 2017 ..... 11
Božena Slánčiková Timrava na známke ..... 16
Jozef Božetech Klemens v Liptovskom Mikuláši ..... 16
Nádherné podujatie ..... 18
Krásny nástroj na krásnej známke ..... 20
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu Slovenskú poštovú známku za rok 2016 ..... 22
Najkrajšia Slovenská poštová známka roka 2017 ..... 22
 
Naša mládež    
Čo prinesie jubilejný filatelistický rok mladým filatelistom ..... 23
 
Výstavy    
Slovenská pošta – 25 – rok za rokom ..... 24
 
Z klubov a regiónov    
XXXIV. Dni filatelie Slovenska ..... 25
Ocenenie filatelistov ..... 27
 
Spoločenská kronika    
Rezortné ocenenie Pocta ministra dopravy a výstavby SR ..... 28
Jozef Čížek – devaťdesiatročný ..... 29
Vlak, ktorý odišiel ..... 30
 
Inzercia    
Inzercia ZSF ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov