Anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich (Operation Anthropoid).

24. 05. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/4
Author: Vojtech Jankovič
Published: 17. 02. 2018 18:52

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/4


Úvodník    
20 rokov Spravodajcu ZSF ..... 4
 
Strana predsedu ZSF    
Čas plynie ..... 5
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 2.12.2017 ..... 5
Slovenská známka    
Známková tvorba SR v IV. štvrťroku 2017 ..... 6
Príležitostné pečiatky a kašety v IV. štvrťroku 2017 ..... 11
Božena Slánčiková Timrava na známke ..... 16
Jozef Božetech Klemens v Liptovskom Mikuláši ..... 16
Nádherné podujatie ..... 18
Krásny nástroj na krásnej známke ..... 20
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu Slovenskú poštovú známku za rok 2016 ..... 22
Najkrajšia Slovenská poštová známka roka 2017 ..... 22
 
Naša mládež    
Čo prinesie jubilejný filatelistický rok mladým filatelistom ..... 23
 
Výstavy    
Slovenská pošta – 25 – rok za rokom ..... 24
 
Z klubov a regiónov    
XXXIV. Dni filatelie Slovenska ..... 25
Ocenenie filatelistov ..... 27
 
Spoločenská kronika    
Rezortné ocenenie Pocta ministra dopravy a výstavby SR ..... 28
Jozef Čížek – devaťdesiatročný ..... 29
Vlak, ktorý odišiel ..... 30
 
Inzercia    
Inzercia ZSF ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists