Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Looking for postage meter marks of the Slovak Olympic Committee
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/4


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/4
  New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.
   
  Author: Vojtech Jankovič
Published: 17. 02. 2018 18:52
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/4


Úvodník    
20 rokov Spravodajcu ZSF ..... 4
 
Strana predsedu ZSF    
Čas plynie ..... 5
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 2.12.2017 ..... 5
Slovenská známka    
Známková tvorba SR v IV. štvrťroku 2017 ..... 6
Príležitostné pečiatky a kašety v IV. štvrťroku 2017 ..... 11
Božena Slánčiková Timrava na známke ..... 16
Jozef Božetech Klemens v Liptovskom Mikuláši ..... 16
Nádherné podujatie ..... 18
Krásny nástroj na krásnej známke ..... 20
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu Slovenskú poštovú známku za rok 2016 ..... 22
Najkrajšia Slovenská poštová známka roka 2017 ..... 22
 
Naša mládež    
Čo prinesie jubilejný filatelistický rok mladým filatelistom ..... 23
 
Výstavy    
Slovenská pošta – 25 – rok za rokom ..... 24
 
Z klubov a regiónov    
XXXIV. Dni filatelie Slovenska ..... 25
Ocenenie filatelistov ..... 27
 
Spoločenská kronika    
Rezortné ocenenie Pocta ministra dopravy a výstavby SR ..... 28
Jozef Čížek – devaťdesiatročný ..... 29
Vlak, ktorý odišiel ..... 30
 
Inzercia    
Inzercia ZSF ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 17. 02. 2018 18:52
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/4
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/4
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Nevyhnutným prvým krokom na získanie vecí, ktoré od života chcete, je rozhodnúť sa, čo chcete.

(Ben Stein)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.