Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/1

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/1
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 27. 04. 2017 23:10

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/1 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/1


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/1


Úvodník    
Ako ďalej v ZSF? ..... 4
Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF ..... 5
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie zo 7. zasadnutia Rady ZSF konaného dňa 4. 3 . 2017 v Bratislave ..... 5
Výsledok jednej ankety ..... 6
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v I. štvrťroku 2017 ..... 7
Príležitostné pečiatky a kašety v I. štvrťroku 2017 ..... 12
Príležitostné pečiatky a kašety v IV. štvrťroku 2016 ..... 13
Prezentácia známky Budova Pošty Piešťany 1 ..... 14
Uvedenie poštovej známky J. M. Hurban 1817 - 2017 ..... 15
Blesky a čiara, sú to doskové alebo výrobné chyby? ..... 16
Pozvánka na inauguráciu poštovej známky Lietava z emisného radu EUROPA ..... 18
Najkrajšia slovenská poštová známka roka 2016 ..... 18
 
Naša mládež    
Známkovanie ..... 19
Jar mladých filatelistov ..... 21
 
Literatúra a recenzie    
Recenzia monografie Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti ..... 22
Vyjadrenie k obsahu recenzie monografie „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ ..... 23
Dejiny filatelie v Československu ..... 26
 
Z klubov a regiónov    
II. Regionálny deň slovenskej poštovej známky a filatelie v Liptovskom Mikuláši ..... 26
Svet známok - filatelistická výstava k 35. výročiu založenia KF 52-51 Nitra ..... 28
Pozvánka na výstavu do Piešťan ..... 28
Staňte se členy klubu PRAGA 2018 ..... 29
 
Spoločenská kronika    
Náš rov ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/1

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/1 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov