22. 09. 2023

Journal SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/1

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/1
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 27. 04. 2017 23:10

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/1 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/1


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/1


Úvodník    
Ako ďalej v ZSF? ..... 4
Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF ..... 5
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie zo 7. zasadnutia Rady ZSF konaného dňa 4. 3 . 2017 v Bratislave ..... 5
Výsledok jednej ankety ..... 6
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v I. štvrťroku 2017 ..... 7
Príležitostné pečiatky a kašety v I. štvrťroku 2017 ..... 12
Príležitostné pečiatky a kašety v IV. štvrťroku 2016 ..... 13
Prezentácia známky Budova Pošty Piešťany 1 ..... 14
Uvedenie poštovej známky J. M. Hurban 1817 - 2017 ..... 15
Blesky a čiara, sú to doskové alebo výrobné chyby? ..... 16
Pozvánka na inauguráciu poštovej známky Lietava z emisného radu EUROPA ..... 18
Najkrajšia slovenská poštová známka roka 2016 ..... 18
 
Naša mládež    
Známkovanie ..... 19
Jar mladých filatelistov ..... 21
 
Literatúra a recenzie    
Recenzia monografie Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti ..... 22
Vyjadrenie k obsahu recenzie monografie „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ ..... 23
Dejiny filatelie v Československu ..... 26
 
Z klubov a regiónov    
II. Regionálny deň slovenskej poštovej známky a filatelie v Liptovskom Mikuláši ..... 26
Svet známok - filatelistická výstava k 35. výročiu založenia KF 52-51 Nitra ..... 28
Pozvánka na výstavu do Piešťan ..... 28
Staňte se členy klubu PRAGA 2018 ..... 29
 
Spoločenská kronika    
Náš rov ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/1

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/1 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists