New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/1 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Offer of personalized printing sheets

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/1

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/1

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/1


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/1   New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/1 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/1


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/1


Úvodník    
Ako ďalej v ZSF? ..... 4
Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF ..... 5
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie zo 7. zasadnutia Rady ZSF konaného dňa 4. 3 . 2017 v Bratislave ..... 5
Výsledok jednej ankety ..... 6
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v I. štvrťroku 2017 ..... 7
Príležitostné pečiatky a kašety v I. štvrťroku 2017 ..... 12
Príležitostné pečiatky a kašety v IV. štvrťroku 2016 ..... 13
Prezentácia známky Budova Pošty Piešťany 1 ..... 14
Uvedenie poštovej známky J. M. Hurban 1817 - 2017 ..... 15
Blesky a čiara, sú to doskové alebo výrobné chyby? ..... 16
Pozvánka na inauguráciu poštovej známky Lietava z emisného radu EUROPA ..... 18
Najkrajšia slovenská poštová známka roka 2016 ..... 18
 
Naša mládež    
Známkovanie ..... 19
Jar mladých filatelistov ..... 21
 
Literatúra a recenzie    
Recenzia monografie Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti ..... 22
Vyjadrenie k obsahu recenzie monografie „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ ..... 23
Dejiny filatelie v Československu ..... 26
 
Z klubov a regiónov    
II. Regionálny deň slovenskej poštovej známky a filatelie v Liptovskom Mikuláši ..... 26
Svet známok - filatelistická výstava k 35. výročiu založenia KF 52-51 Nitra ..... 28
Pozvánka na výstavu do Piešťan ..... 28
Staňte se členy klubu PRAGA 2018 ..... 29
 
Spoločenská kronika    
Náš rov ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/1

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/1 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 27. 04. 2017 23:10
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/1

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/1
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/1
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Nehodnoť deň podľa toho, koľko si pozbieral plodov, ale podľa toho, koľko si zasial semien.

(Jiří Jemelka)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk