Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2007/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2007/2
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 16. 08. 2007 22:56

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii.


Časopis SPRAVODAJCA ZSF 2007/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


  • Úvodník a strana predsedu - rekapitulácia aktivít Zväzu, najmä účasť na IV. zberateľských dňoch, II. deň otvorených dverí ZSF, návšteva predsedu Maďarského filatelistického zväzu Sándora Kurdicsa, ktorý udelil predsedovi ZSF Ľ. Flochovi Zlatý čestný odznak, filatelistická výstava III. stupňa Galafila 2007 a inaugurácie slovenských známok.
  • Dokumenty ZSF - uznesenia zo zasadnutí Rady ZSF 31. marca a 7. júla a uznesenia z valných zhromaždení regionálnych ZKF.
  • Z klubov a regiónov - pohľady na zasadnutia regionálnych ZKF doplnené o zaujímavú informáciu o osobnosti Karola Pajera - hrdinu boja proti fašizmu.
  • Slovenská známka - informácie o výsledkoch súťaže Grand Prix WIPA 2005, o ocenení pre Slovenskú poštu a najmä o novovydaných slovenských známkach a ich inauguráciách.
  • Naše akcie - podrobný prehľad najvýznamnejších akcií Zväzu ako bola účasť na IV. bratislavských zberateľských dňoch, vyhlásenie ankety o najkrajšiu poštovú známku a príležitostnú pečiatku a II. dni otvorených dverí ZSF. A na záver pozvánka na XXIV. dni filatelie Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Bytči.
  • Výstavy - informácia o organizácii a účasti na filatelisitckých výstavách: zaujímavé informácie komisára ZSF o účasti zväzových exponátov na svetovej výstave v Sankt Peterburgu, stručná informácia o konaní výstavy III. stupňa Galafila 2007 a pozvánka na 6. slovensko-poľskú výstavu v Bratislave.
  • Spoločenská kronika - milé pripomenutie významných životných jubileí významných slovenských filatelistov a žiaľ aj nekrológy za tými čo rady filatelistov navždy opustili.
  • Inzercia - vyhlásenie subskripcie na UTL k VIII. valnému zhromaždeniu ZSF a vypísanie konkurzu na obsadenie miesta tajomníka ZSF.
  • PRÍLOHA NAŠA MLÁDEŽ - druhé pokračovanie zaujímavého návodu pre mladých zberateľov a vystavovateľov - Počítačom na úpravu albumového listu!


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2007/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2019/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2005 - 2009 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov