80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Spravodajca 3/2007

Nové číslo časopisu Spravodajca 3/2007
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 16. 10. 2007 22:20

Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 3/2007.


Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 3/2007:

Najnovšie číslo prináša bohaté informácie o aktivitách ZSF.

Hlavné témy a príspevky:

 • Úvodník a strana predsedu - rekapitulácia aktivít Zväzu v III. štvrťroku 2007, najmä inaugurácia známky J. M. Hurban, kongres FEPA v Budapešti a príprava VIII. valného zhromaždenia ZSF.
 • Dokumenty ZSF - uznesenia zo zasadnutí Rady ZSF 6. októbra 2007. júla a uznesenia z valných zhromaždení regionálnych ZKF.
  Príspevok Aký Zväz slovenských filatelistiv chcem ja? - volebný program súčasného pedsedu ZSF Ľ. Flocha, kandidujúceho opätovne na funkciu predsedu.
 • Z klubov a regiónov - informácia o 10. výročí Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a filatelistickej dokumentácii k tejto akcii.
 • Slovenská známka - informácia o inaugurácii známok sloločného vydania Slovensko - San Marino.
 • Výstavy - informácia o filatelisitckých výstavách: Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2007 v Budapešti, Filatelistická výstava RUŽOMBEROK 2007, Techfila Košice 2007 a Výstava poštových známok KEŽMAROK 2007.
 • Inzercia - propagácia výpredaja nepredaných zásob Strediska novinkovej služby ZSF a riadková inzercia členov ZSF.
 • Príloha:
  NAŠA MLÁDEŽ - kongres mladých filatelistov v Ružomberku.

Obálka časopisu prináša informácie o najnovších známkových počinoch Slovenskej pošty v III. štvrťroku 2007 a katalogizáciu nových známok spolu s vyobrazením príslušných pečiatok prvého dňa.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov