Issue plan of Slovak postage stamps for 2022

The issue plan of Slovak postage stamps for 2022. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

15. 04. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 3/2007

 The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 3/2007
Author: Vojtech Jankovič
Published: 16. 10. 2007 22:20

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 3/2007.


Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 3/2007:

Najnovšie číslo prináša bohaté informácie o aktivitách ZSF.

Hlavné témy a príspevky:

 • Úvodník a strana predsedu - rekapitulácia aktivít Zväzu v III. štvrťroku 2007, najmä inaugurácia známky J. M. Hurban, kongres FEPA v Budapešti a príprava VIII. valného zhromaždenia ZSF.
 • Dokumenty ZSF - uznesenia zo zasadnutí Rady ZSF 6. októbra 2007. júla a uznesenia z valných zhromaždení regionálnych ZKF.
  Príspevok Aký Zväz slovenských filatelistiv chcem ja? - volebný program súčasného pedsedu ZSF Ľ. Flocha, kandidujúceho opätovne na funkciu predsedu.
 • Z klubov a regiónov - informácia o 10. výročí Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a filatelistickej dokumentácii k tejto akcii.
 • Slovenská známka - informácia o inaugurácii známok sloločného vydania Slovensko - San Marino.
 • Výstavy - informácia o filatelisitckých výstavách: Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2007 v Budapešti, Filatelistická výstava RUŽOMBEROK 2007, Techfila Košice 2007 a Výstava poštových známok KEŽMAROK 2007.
 • Inzercia - propagácia výpredaja nepredaných zásob Strediska novinkovej služby ZSF a riadková inzercia členov ZSF.
 • Príloha:
  NAŠA MLÁDEŽ - kongres mladých filatelistov v Ružomberku.

Obálka časopisu prináša informácie o najnovších známkových počinoch Slovenskej pošty v III. štvrťroku 2007 a katalogizáciu nových známok spolu s vyobrazením príslušných pečiatok prvého dňa.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists