Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

10. 03. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo časopisu PERFINY 2016/4 (198)

Nové číslo časopisu PERFINY 2016/4 (198)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 10. 02. 2017 22:38

Nové číslo časopisu českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY 2016/4 (198).


Časopis PERFINY 2016/4 (198)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov s PERFINY vychádza 4x ročne (1. a 3. číslo česká verzia, 2. a 4. číslo slovenská verzia) pre vnútornú potrebu zberateľov perfinov. Slovenskú verziu vydáva skupina zberateľov perfinov pri KF 54 - 01 Košice.


Česká redakcia: PhMr. Vladislav Beneš, RNDr. Fr. Straka, Vladimír Havel, Vlad. Münzberger
Adresa českej redakcie: PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz


Slovenská redakcia: PhDr. Tichomír Kotek, Ing. Ján Marenčík
Adresa slovenskej redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, janmarencik@gmail.com


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINYObsah čísla:


  • Setkání v Hradci Králové 14. - 15. 10. 2016.
  • Jarné stretnutie v roku 2017 bude v Štúrove.
  • Výstavy v roce 2017
  • Ján Marenčík: Cukrovar Diószegh - Sládkovičovo.
  • Ján Marenčík: Továreň na káble Bratislava
  • Příspěvky na rok 2017
  • Informácia pre členov slovenskej skupiny
  • Dosiahnuté výsledky v 40. písomnej aukcii z čísla 2/2016
  • 41. písomná aukcia perfinárskeho materiálu 4/2016

Možnosti členstva:


Záujemcovia o členstvo a pravidelné získavanie časopisu PERFINY sa môžu obrátiť na adresu slovenskej resp. českej redakcie.


Ďalšie informácie:


Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov