Art: Gemer Gothic Mural - Church of the Annunciation of the Virgin Mary in Chyžne

Commemorative postage stamp from the ART devoted to the Gothic wall painting in Gemer with a painting from the Church of the Annunciation of the Virgin Mary in Chyžne (Slovakia).

26. 10. 2023

Books, magazines and other publications:
New issue of the journal PERFINY 2016/4 (198)

New issue of the journal PERFINY 2016/4 (198)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 10. 02. 2017 22:38

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY 2016/4 (198).


Časopis PERFINY 2016/4 (198)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov s PERFINY vychádza 4x ročne (1. a 3. číslo česká verzia, 2. a 4. číslo slovenská verzia) pre vnútornú potrebu zberateľov perfinov. Slovenskú verziu vydáva skupina zberateľov perfinov pri KF 54 - 01 Košice.


Česká redakcia: PhMr. Vladislav Beneš, RNDr. Fr. Straka, Vladimír Havel, Vlad. Münzberger
Adresa českej redakcie: PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz


Slovenská redakcia: PhDr. Tichomír Kotek, Ing. Ján Marenčík
Adresa slovenskej redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, janmarencik@gmail.com


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINYObsah čísla:


  • Setkání v Hradci Králové 14. - 15. 10. 2016.
  • Jarné stretnutie v roku 2017 bude v Štúrove.
  • Výstavy v roce 2017
  • Ján Marenčík: Cukrovar Diószegh - Sládkovičovo.
  • Ján Marenčík: Továreň na káble Bratislava
  • Příspěvky na rok 2017
  • Informácia pre členov slovenskej skupiny
  • Dosiahnuté výsledky v 40. písomnej aukcii z čísla 2/2016
  • 41. písomná aukcia perfinárskeho materiálu 4/2016

Možnosti členstva:


Záujemcovia o členstvo a pravidelné získavanie časopisu PERFINY sa môžu obrátiť na adresu slovenskej resp. českej redakcie.


Ďalšie informácie:


Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists