XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Books, magazines and other publications:
New issue of the journal PERFINY 2016/4 (198)

New issue of the journal PERFINY 2016/4 (198)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 10. 02. 2017 22:38

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY 2016/4 (198).


Časopis PERFINY 2016/4 (198)


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov s PERFINY vychádza 4x ročne (1. a 3. číslo česká verzia, 2. a 4. číslo slovenská verzia) pre vnútornú potrebu zberateľov perfinov. Slovenskú verziu vydáva skupina zberateľov perfinov pri KF 54 - 01 Košice.


Česká redakcia: PhMr. Vladislav Beneš, RNDr. Fr. Straka, Vladimír Havel, Vlad. Münzberger
Adresa českej redakcie: PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz


Slovenská redakcia: PhDr. Tichomír Kotek, Ing. Ján Marenčík
Adresa slovenskej redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, janmarencik@gmail.com


Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINYObsah čísla:


  • Setkání v Hradci Králové 14. - 15. 10. 2016.
  • Jarné stretnutie v roku 2017 bude v Štúrove.
  • Výstavy v roce 2017
  • Ján Marenčík: Cukrovar Diószegh - Sládkovičovo.
  • Ján Marenčík: Továreň na káble Bratislava
  • Příspěvky na rok 2017
  • Informácia pre členov slovenskej skupiny
  • Dosiahnuté výsledky v 40. písomnej aukcii z čísla 2/2016
  • 41. písomná aukcia perfinárskeho materiálu 4/2016

Možnosti členstva:


Záujemcovia o členstvo a pravidelné získavanie časopisu PERFINY sa môžu obrátiť na adresu slovenskej resp. českej redakcie.


Ďalšie informácie:


Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists