Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu FILATELIE 2016/2

Nové číslo časopisu FILATELIE 2016/2
Autor: Redakcia FILATELIE, Vojtech Jankovič
Publikované: 29. 02. 2016 23:14

Nové číslo časopisu českých a slovenských filatelistov Filatelie, ktoré prináša odborné články a aktuálne informácie o dianí v českej a slovenskej filateliiČasopis českých a slovenských filatelistů Filatelie ...koníček a investice!


Filatelistický časopis FILATELIE


Redakce a administrace časopisu Filateliea sídlo Klubu Filatelie:
          Klimenská 6, 110 00 Praha 1
          Telefon: 224 810 900
          E-mail: stamps&stamps.cz
          Web: www.filatelie.cz

Šéfredaktor:
          Vladimír Münzberger

Tajemnice redakce a Klubu Filatelie:
          Helena Eiseltová Veselá

Technická spolupráce:
          Hynek Eselt

Vydává:
          FILATELIE, spol. s r.o., Klimenská 6, 110 00 Praha 1, pro Klub Filatelie, z.s.; ve spolupráci se Svazem českých filatelistů

Distribuce:
          Postservis, Poděbradská 39, Praha 9

Předplatné na rok 2016:
          ČR 468 Kč, SR 648 Kč, Evropa 998 Kč, zámoří 1.298 Kč
Číslo Filatelie 2/2016 (Ročník 66)


Filatelistický časopis FILATELIE Filatelistický časopis FILATELIEObsah


 • Weissenstein, J.: Delegace čs. exilové vlády na Podkarpatské Rusi a smlouva o připojení Zakarpatské Ukrajiny k USSR
 • Novinky České pošty
 • Čirá radost jednou čarou
 • Druhá pochodeň – po Husovi Jeronýma
 • Matlafousku, k noze!
 • Zedník, V.: Zapomenuté „výplatní otisky“
 • Kratochvíl, J.: Změny stavu sítě poboček České pošty nastalé v roce 2015
 • Nové slovenské známky
 • Kramář, J.: Poselské a poštovní systémy ve starověku (1)
 • Chudoba, J.: Základní názvosloví známek vydání Hradčany 1918/20
 • Chudoba, J.: Hradčany 5 h V - modrozelená
 • Cacka, J.: Poznámky k astrofilatelistickým exponátům na výstavě GMUNDEN 2015
 • Borůvka, J.: Systém přepravy a činnost vojenské pošty v letech 1989-94 (2)
 • Kunc, L.: Vojenské ceniny – neobyčejně pestré téma (7)
 • Ratiborský, J.: K čemu posloužily mapy ve známkové tvorbě (1)
 • Kamenický, S.: Jules Rimet – legendární šéf FIFA
 • Dusbábek, F.: Tiskoviny vs. tiskopisy – jak to tedy je
 • Beneš, F.: Nejjižnější poštovní schránka světa (1)
 • Malý oznamovatel
 • Listárna
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov