Issue plan of Slovak postage stamps for 2020

The issue plan of Slovak postage stamps for 2020 (continuously updated 4. 8. 2020).

04. 08. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal FILATELIE 2016/2

New issue of the journal FILATELIE 2016/2
Author: Redakcia FILATELIE, Vojtech Jankovič
Published: 29. 02. 2016 23:14

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the journal of Czech and Slovak Philatelists FILATELIE that provides specialised articles as well as recent information on the Czech and Slovak philately.Časopis českých a slovenských filatelistů Filatelie ...koníček a investice!


Filatelistický časopis FILATELIE


Redakce a administrace časopisu Filateliea sídlo Klubu Filatelie:
          Klimenská 6, 110 00 Praha 1
          Telefon: 224 810 900
          E-mail: stamps&stamps.cz
          Web: www.filatelie.cz

Šéfredaktor:
          Vladimír Münzberger

Tajemnice redakce a Klubu Filatelie:
          Helena Eiseltová Veselá

Technická spolupráce:
          Hynek Eselt

Vydává:
          FILATELIE, spol. s r.o., Klimenská 6, 110 00 Praha 1, pro Klub Filatelie, z.s.; ve spolupráci se Svazem českých filatelistů

Distribuce:
          Postservis, Poděbradská 39, Praha 9

Předplatné na rok 2016:
          ČR 468 Kč, SR 648 Kč, Evropa 998 Kč, zámoří 1.298 Kč
Číslo Filatelie 2/2016 (Ročník 66)


Filatelistický časopis FILATELIE Filatelistický časopis FILATELIEObsah


 • Weissenstein, J.: Delegace čs. exilové vlády na Podkarpatské Rusi a smlouva o připojení Zakarpatské Ukrajiny k USSR
 • Novinky České pošty
 • Čirá radost jednou čarou
 • Druhá pochodeň – po Husovi Jeronýma
 • Matlafousku, k noze!
 • Zedník, V.: Zapomenuté „výplatní otisky“
 • Kratochvíl, J.: Změny stavu sítě poboček České pošty nastalé v roce 2015
 • Nové slovenské známky
 • Kramář, J.: Poselské a poštovní systémy ve starověku (1)
 • Chudoba, J.: Základní názvosloví známek vydání Hradčany 1918/20
 • Chudoba, J.: Hradčany 5 h V - modrozelená
 • Cacka, J.: Poznámky k astrofilatelistickým exponátům na výstavě GMUNDEN 2015
 • Borůvka, J.: Systém přepravy a činnost vojenské pošty v letech 1989-94 (2)
 • Kunc, L.: Vojenské ceniny – neobyčejně pestré téma (7)
 • Ratiborský, J.: K čemu posloužily mapy ve známkové tvorbě (1)
 • Kamenický, S.: Jules Rimet – legendární šéf FIFA
 • Dusbábek, F.: Tiskoviny vs. tiskopisy – jak to tedy je
 • Beneš, F.: Nejjižnější poštovní schránka světa (1)
 • Malý oznamovatel
 • Listárna


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists