Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2020/5 (106)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2020/5 (106)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 23. 12. 2020 15:01

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL


Bulletin SV. GABRIEL 2020/5 (106)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 58. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 10. 10. 2020

» Ludwig van Beethoven – 250. výročie narodenia

» 450 rokov od narodenia kardinála Petra Pázmáňa

» Juraj Selepčéni – Pohronec

» Sv. Hubert, patrón poľovníkov

» Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia (II. časť)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Má Pán Boh rád poštové známky? – III.

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Zomrel Dr. Walter Stephan


Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2020/5 (106)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Autor: Ján Vallo (redaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov