Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

Books, magazines and other publications:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2020/5 (106)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2020/5 (106)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 23. 12. 2020 15:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia


Bulletin SV. GABRIEL 2020/5 (106)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 58. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 10. 10. 2020

» Ludwig van Beethoven – 250. výročie narodenia

» 450 rokov od narodenia kardinála Petra Pázmáňa

» Juraj Selepčéni – Pohronec

» Sv. Hubert, patrón poľovníkov

» Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia (II. časť)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Má Pán Boh rád poštové známky? – III.

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Zomrel Dr. Walter Stephan


Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2020/5 (106)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Ján Vallo (redaktor)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists