Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2018/3 (95)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2018/3 (95)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 26. 09. 2018 09:31

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2018/3 (95)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • 55. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel (pozvanie)
 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Maďarskí svätí a blahoslavení - VI. emisia
 • Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov
 • Komunita Sant´Egidio – 50 rokov od vzniku – 10 rokov na Slovensku
 • Angelo Sechi – 200.výročie narodenia
 • Mária Gaetana Agnesi – 300.výročie narodenia
 • Najstaršia cyrilo-metodská známka na svete?
 • Blahorečenie Anny Kolesárovej
 • Svätá Anežka Česká
 • Jeden zo symbolov Prahy ....a
 • Zjavenie sv. Michala Archaniela na hore Gargano
 • Dve filatelistické stretnutia v Prahe
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2018/3 (95)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Autor: Ján Vallo

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov