Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2018/3 (95)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2018/3 (95)
Author: Ján Vallo
Source: www.svgabriel.sk
Published: 26. 09. 2018 09:31

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2018/3 (95)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • 55. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel (pozvanie)
 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Maďarskí svätí a blahoslavení - VI. emisia
 • Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov
 • Komunita Sant´Egidio – 50 rokov od vzniku – 10 rokov na Slovensku
 • Angelo Sechi – 200.výročie narodenia
 • Mária Gaetana Agnesi – 300.výročie narodenia
 • Najstaršia cyrilo-metodská známka na svete?
 • Blahorečenie Anny Kolesárovej
 • Svätá Anežka Česká
 • Jeden zo symbolov Prahy ....a
 • Zjavenie sv. Michala Archaniela na hore Gargano
 • Dve filatelistické stretnutia v Prahe
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2018/3 (95)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Author: Ján Vallo

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists