Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Poštová známka:
Národný onkologický ústav

Národný onkologický ústav
Deň vydania: 05. 11. 2015
Nominálna hodnota: 1,10 €
Rozmery známky: 38 x 44 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 2000000

Poštová známka venovaná Národnému onkologickému ústavu pri príležitosti 50. výročia jeho založenia.


Textový motív: NÁRODNÝ / ONKOLOGICKÝ / ÚSTAV

Obrazový motív: Symbolická kresba.

Tematický popis a súvislosti:

História novodobého Národného onkologického ústavu (NOÚ) na Klenovej ulici v Bratislave sa začala písať pred 25 rokmi. Aj keď korene starostlivosti o pacientov s nádorovými ochoreniami siahajú na Slovensku ešte hlbšie a sú spojené s inými miestami, v roku 2015 uplynulo presne štvrťstoročie, odkedy sa priestory bývalého Štátneho ústavu národného zdravia odovzdali do služieb onkológie. Národný onkologický ústav je v súčasnosti najväčšia špecializovaná koncová nemocnica pre onkologické ochorenia, ktorá poskytuje pacientom komplexnú onkologickú starostlivosť, ročne ju navštívia tisíce chorých z celého Slovenska.

Od svojho vzniku prešiel NOÚ mnohými úpravami z hľadiska medicínskeho a technického vybavenia. K najvýraznejším zmenám došlo v posledných rokoch, kedy sa podarili významné modernizácie kľúčových pracovísk. Ide o oddelenie klinickej onkológie E, kliniku chirurgickej onkológie, oddelenie ambulantnej chemoterapie a naposledy kompletne vynovenú transplantačnú jednotku.

V roku 2013 prijal Národný onkologický ústav filozofiu „umenie liečiť“, pretože lekári a sestry tu vnímajú liečbu ako umenie, pre nich je liečiť pacienta umením liečiť. A v NOÚ zároveň liečia umením. Prostredie, v ktorom pacient dostáva liečbu, sa snažia estetizovať, všetky vynovené oddelenia a priestory sú preto prepojené s umením, najmä výtvarným.

Partnerom ústavu, s pomocou ktorého sa mohli uskutočniť jednotlivé projekty, je neziskové Združenie priateľov NOÚ. Založili ho v roku 2009 lekári a zamestnanci ústavu s ieľom podporovať aktivity ústavu. S Národným onkologickým ústavom je spojené aj filozoficky ako „umenie pomáhať“. Z iniciatívy združenia a ústavu bola obnovená tradícia výnimočného tanečného galavečera Umenie pre život, ktoré v spolupráci so SND pripravujú už piaty rok. Je vyjadrením vďaky všetkým tým, ktorí ústavu pomáhajú.


Autor (zdroj) popisu: Združenie priateľov NOU


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov