800. výročie založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne

Príležitostná poštová známka venovaná 800. výročiu založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne.

21. 03. 2024

Príležitostná pečiatka:
Národné matičné slávnosti Trnava 2017 - Konferencia SLOVENSKO V SÚRADNICIACH ČASU

Národné matičné slávnosti Trnava 2017 - Konferencia SLOVENSKO V SÚRADNICIACH ČASU
Deň používania: 07. 09. 2017
 
Pošta: TRNAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Trnave pri príležitosti konania Národný matičných slávnosti a Konferencie SLOVENSKO V SÚRADNICIACH ČASU v Trnave.


Textový motív: KONFERENCIA SLOVENSKO V SÚRADNICIACH ČASU / NÁRODNÉ / MATIČNÉ SLÁVNOSTI / TRNAVA 2017

Obrazový motív: Logo Národných matičných slávností.

Tematický popis a súvislosti:

Národné matičné slávnosti 2017, ktoré pri príležitosti 154. výročia svojho založenia organizuje Matica slovenská, pozostávajú z dvoch samostatných častí.

Prvá časť slávností sa uskutoční v piatok, 11. augusta 2017, v Martine. Vyvrcholením dňa bude odhalenie búst Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského pri príležitosti 200. výročia narodenia týchto významných slovenských dejateľov. Slávnostný akt, na ktorom sa zúčastnia popredné osobnosti nášho verejného, kultúrneho a duchovného života, sa bude konať o 15.00 h v areáli sídelnej budovy MS na ulici P. Mudroňa 1 v Martine.

Ťažisková druhá časť Národných matičných slávností s bohatým sprievodným programom sa uskutoční 7. – 10. septembra 2017 v Trnave. Integrálnou súčasťou programu podujatia bude okrem vystúpení domácich a zahraničných folklórnych súborov aj konferencia SLOVENSKO V SÚRADNICIACH ČASU, prezentácia matičnej vedy, odbornej činnosti, edičných a divadelných aktivít, prezentácia Neografie, a. s., sprístupnenie niekoľkých matičných výstav, škola remesiel pre deti, slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže pre študentov vysokých škôl Matičná esej 2017. Hurbanov odkaz dnešku...

Hlavným partnerom Matice slovenskej pri príprave a realizácii Národných matičných slávností 2017 je Trnavský samosprávny kraj.


Autor (zdroj) popisu: Národné matičné slávnosti 2017 (matica.sk)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov