Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Commemorative Postmark:
National Matica celebrations Trnava 2017 - Conference SLOVAKIA IN THE TIME COORDINATES

National Matica celebrations Trnava 2017 - Conference SLOVAKIA IN THE TIME COORDINATES
Day of use: 07. 09. 2017
 
Post office: TRNAVA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Trnava on the occasion of the National Matica Celebrations and their Conference SLOVAKIA IN THE TIME COORDINATES in Trnava.


Text motifs: KONFERENCIA SLOVENSKO V SÚRADNICIACH ČASU / NÁRODNÉ / MATIČNÉ SLÁVNOSTI / TRNAVA 2017

Pictorial motifs: Logo Národných matičných slávností.

Thematic description and context:

Národné matičné slávnosti 2017, ktoré pri príležitosti 154. výročia svojho založenia organizuje Matica slovenská, pozostávajú z dvoch samostatných častí.

Prvá časť slávností sa uskutoční v piatok, 11. augusta 2017, v Martine. Vyvrcholením dňa bude odhalenie búst Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského pri príležitosti 200. výročia narodenia týchto významných slovenských dejateľov. Slávnostný akt, na ktorom sa zúčastnia popredné osobnosti nášho verejného, kultúrneho a duchovného života, sa bude konať o 15.00 h v areáli sídelnej budovy MS na ulici P. Mudroňa 1 v Martine.

Ťažisková druhá časť Národných matičných slávností s bohatým sprievodným programom sa uskutoční 7. – 10. septembra 2017 v Trnave. Integrálnou súčasťou programu podujatia bude okrem vystúpení domácich a zahraničných folklórnych súborov aj konferencia SLOVENSKO V SÚRADNICIACH ČASU, prezentácia matičnej vedy, odbornej činnosti, edičných a divadelných aktivít, prezentácia Neografie, a. s., sprístupnenie niekoľkých matičných výstav, škola remesiel pre deti, slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže pre študentov vysokých škôl Matičná esej 2017. Hurbanov odkaz dnešku...

Hlavným partnerom Matice slovenskej pri príprave a realizácii Národných matičných slávností 2017 je Trnavský samosprávny kraj.


Author (source) of the description: Národné matičné slávnosti 2017 (matica.sk)


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists