Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Výstavy a exponáty:
Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023 - úspešné využitie nových trendov vo vystavovaní

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023 - úspešné využitie nových trendov vo vystavovaní
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 20. 10. 2023 23:12

Zamyslenie nad faktormi, vďaka ktorým Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023 predstavuje míľnik v organizovaní filatelistických výstav a hodnotení exponátov minimálne na slovenskej úrovni.Pohľad na výstavu očami zväzového porotcu


Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023 priniesla mnoho zaujímavých súťažných exponátov, ktoré hodnotila - ako to už na súťažných filatelistických výstavách býva - výstavná porota. Výsledkom hodnotenia je bodové hodnotenie a k nemu zodpovedajúca výstavná medaila. S potešením možno konštatovať, že každý exponát vystavený na výstave BRATISLAVAFILA 2023 získal medailu, t. j. žiadnemu exponátu nebol udelený "len" diplom za účasť. Také sú suché konštatovania.

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Ak niekoho zaujíma trochu hlbšia sonda z pohľadu inovácií a nových trendov vystavovania, ponúkam niekoľko pohľadov so svojimi názormi ako člen poroty, ktorý bol poverený jej vedením, formálne: predseda výstavnej poroty.
(Tých, ktorých zaujíma fundovaný popis samotnej výstavy a bližšie informácie o najzaujímavejších exponátoch, odkazujem na znamenitý príspevok Jaromíra Petříka Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023.)

Práca porotcu na výstave je nevďačná lopota, vždy sa nájde vystavovateľ alebo vystavovateľka, ktorému, resp. ktorej sa výsledné hodnotenie nepozdáva (sú aj takí, ktorí sú naopak potešení, že získali vyššie hodnotenie ako očakávali, tí sa však väčšinou nesťažujú, takže z nich nemá porotca nočnú moru). Nepíšem to preto, aby som sa sťažoval. Členstvo v porote je dobrovoľné a všetci vieme do čoho ideme. Snažíme sa odviesť svoju prácu čo najpoctivejšie a hodnotiť exponáty najlepšie ako vieme, v snahe podporiť vystavovateľa, nie mu ukrivdiť. Aj preto nás je v porote viac, aby sme si vedeli prácu rozdeliť podľa našich znalostí a skúseností. A tiež preto, aby sme si vedeli navzájom pomôcť a ak treba rozličné názory dokázali diskutovať a nájsť rozumné kompromisy, vždy však s ohľadom na férovosť hodnotenia.

Pri výstave BRATISLAVAFILA 2023 sme ako porota čelili viacerým výzvam, najmä čo sa týka kvality, zaradenia a zamerania exponátov. Mnohí si to možno neuvedomujú, no svet filatelie a ani svet vystavovania a tvorby exponátov nespí, ale neustále sa vyvíja (väčšinou k lepšiemu, čiže napreduje). Tak tomu bolo aj na našej výstave, na ktorej sa objavilo viacero inovácií a nových trendov, ktoré si pravdepodobne niektorí ani nevšimli. A ktoré spôsobili porotcom mnohé vrásky (a nielen na tvári). Skúsme si niektoré pomenovať a prípadne aj otvoriť diskusiu, či ideme dobrým smerom.


Trieda filatelistickej literatúry


"Klasická" filatelistická literatúra


V triede filatelistickej literatúry sa objavilo viacero mimoriadnych exponátov, ktoré pomohli prispieť, k tomu, aby sa o výstave hovorilo ako o významnom míľniku slovenskej filatelie. V prvom rade mám na mysli dve monografické práce slovenských autorov, ktoré boli na výstave prezentované a jedna z nich aj po zásluhe vysoko ohodnotená. Konkrétne ide o Monografiu známok Slovenska 1939 - 1945, ktorej autorom je špičkový odborník a dlhoročný zberateľ známok Slovenska 1939 až 1945 Ondrej Földes (93 bodov - Veľká zlatá medaila a vecná cena) a II. diel Monografie česko-slovenských známok č. 15 - Poštové pečiatky na území Slovenska 1752 - 1918, ktorej autormi sú uznávaní odborníci Ján Fratrič, Vladimír Sládek a Michal Zika. A ktorá nebola, musím sa priznať, že ani neviem prečo, zaradená medzi súťažné exponáty literatúry. Obe boli - spolu s ďašou zaujímavou publikáciou, ktorá vyšla v akejsi reedícii Ivan Tvrdý: Historický vývoj názvov poľtových služobní na Slovensku - slávnostne predstavené verejnosti v rámci sprievodného programu výstavy. Tým sa im všetkým dostalo náležitej publicity.

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Prvá predstavuje prelomové dielo v oblasti filatelie a poštových známok z územia Slovenska, ktorá pomyselne uzatvára triptych fundamentálnych monografických prác venovaných uzavretému obdobiu Slovenského štátu z pohľadu všetkých poštových vydavateľských a výkonných aktivít: vydanie a používanie poštových známok (O. Földes: Monografia známok Slovenska 1939 až 1945), vydanie a používanie poštových celín (O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945) a vydanie a používanie ostatných poštových artefaktov a vykonávanie ostatných poštových činností, ktoré zahŕňame pod vše-objímajúci názov poštová história (M. Bachratý: SLOVENSKO 1938 - 1945 Poštová história).

Druhá výraznou mierou prispieva k zbieraniu poštových pečiatok z nášho územia, ktoré - ako isto radi potvrdia viacerí organizátori filatelistických aukcií - zažíva v súčasnosti nebývalý rozmach a obrovský zberateľský záujem.

Prvá vyšla pred výstavou, na ktorej zažila svoju chvíľku slávy, druhá vyšla aj vďaka výstave, čo nie je úplne najbežnejší (a o to chvályhodnejší) počin autorov a organizačného výboru. A svoju chvíľku slávy si zažila tiež.


Digitálna filatelistická literatúra


Toľko "tradičná" filatelistická literatúra a jej vrcholy (kvalitnej literatúry bolo samozrejme omnoho viac). Je tu však ešte niečo iné, čoho potenciál (a svetlú alebo naopak temnú budúcnosť ešte teraz nevieme rozpoznať, resp. posúdiť). A čo, rozprúdilo aj nejednu debatu a žiaľ aj negatívne emócie. Ide o "neklasické" diela vo forme digitálnej literatúry, ktoré boli na výstavu prijaté a vystavené. Pod digitálnym exponátom rozumieme odbornú prácu, ktorá nie je publikovaná knižne alebo v časopiseckej forme, ale vydáva ju len autor v digitálnom (elektronickom) formáte (najčastejšie PDF). Jej publikovanie a šírenie a teda dostupnosť zatiaľ nemá žiadne pravidlá a obmedzenia. Usudzujúc z doterajších diskusií, toto je jeden z možných kameňov úrazu, ktorý by sme mali rozumne vyriešiť, lebo publikovať prácu len pre samého seba a pre vystavenie na výstave, nedáva veľký zmysel. Všetky názory do tejto diskusie sú vítané.

Priznám sa bez mučenia, iniciátorom prizvania digitálnych exponátov na výstavu BRATISLAVAFILA 2023 som bol ja ako predseda Výstavnej komisie a Komisie porotcov ZSF (VK aKP ZSF) a tiež ako lektor vzdelávania na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity. Inšpiroval som sa svetovou výstavou IBRA 2023, na ktorej organizátori prvý raz umožnili účasť digitálnym exponátom. A, na ktorej sa prvým slovenským priekopníkom digitálnej literatúry na súťažnej - a to hneď svetovej - výstave stal Milan Šajgalík - vystavil svoj filatelistický cestopis From James to James – Virtual pilgrimage to Santiago on postage stamps (Od Jakuba k Jakubovi – Virtuálna púť do Santiaga na poštových známkach), za ktorý získal 64 bodov, čo zodpovedá bronzovej medaile. Zatlieskajme mu, prosím.

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023 - Digitálna literatúra

Hodnotenie digitálnej filatelistickej literatúry


Ako býva zvykom, pri každej priekopníckej práci, aj vystavenie a najmä hodnotenie digitálnej filatelistickej literatúry sa strelo s rôznym názormi. Od veľmi pozitívnych a prajných až po vyslovene negatívne v podstate odmietajúce ich zaradenie medzi súťažné exponáty. Preto si viete predstaviť, že nebolo jednoduché obhájiť ich prítomnosť v súťaži, nehovoriac o praktickej nemožnosti pridelenia vysokého bodového hodnotenia. Nepíšem to ako ospravedlnenie, snažím sa vysvetliť reálnu situáciu a úskalia, ktoré pri hodnotení exponátov (nielen v tomto prípade) musia porotcovia často prekonávať a o ktorých vystavovatelia, resp. širšia zberateľská komunita nemajú ani zdania.

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023
Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023
Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023
Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Výsledkom tejto situácie bol kompromis, že všetky digitálne exponáty filatelistickej literatúry boli ohodnotené bodmi na úrovni získania výstavnej medaily (t. j. aspoň 50 bodov), no oproti "klasickým" exponátom filatelistickej literatúry bolo bodové hodnotenie nižšie, čo žiaľ, niektorých, isto aj oprávnene, nepotešilo.

Napriek tomu všetkému verím, že prevládnu pozitívne názory (a emócie) a zavedenie digitálnych exponátov filatelistickej literatúry bude považované za rozvojový krok vpred a na ďalších výstavách sa s nimi opäť stretneme. Samozrejme, za predpokladu vyriešenia otvorených otázok, napríklad pravidiel na formu ich publikovania a šírenia.


Jednorámové exponáty


V triede jednorámových exponátov sa postupne blýska na lepšie časy, lebo sa objavujú nové exponáty na kvalitatívne vyššej úrovni. A to aj vďaka tomu, že vystavovatelia si uvedomili zaujímavý fakt. Napriek tomu, že jednorámové exponáty sú určené pre zberateľské oblasti a témy, ktoré sú úzke, nie je vyslovene nutné toto pravidlo hodnotenia striktne dodržiavať. Ak totiž zberateľ nikdy exponát netvoril, je pre neho enormne ťažké vytvoriť na prvý raz veľký päťrámový exponát. Jednoduchšie a schodnejšie je vytvoriť jednorámový exponát a oželieť zopár bodov v hodnotení za príliš široko zvolenú tému, no vyskúšať si čo to obnáša tvorba exponátu. Vznikne jednorámový exponát, ktorý možno vystaviť a na ktorý vystavovateľ získa spätnú väzbu. A môže sa rozhodnúť, či zostane pri jednorámovom a zúži oblasť alebo tému na primeranú jednorámovému rozsahu, alebo sa rozhodne svoj exponát rozšíriť na päťrámový. Obe možnosti sú schodné, pri prvej bude možno musieť oželieť nejaký materiál, ktorý do zúženej oblasti/témy nebude vedieť zapracovať. Pri druhej bude akože začínať od začiatku, lebo hodnotenie jednorámového exponátu nijako nezaručuje kvalifikáciu pre päťrámový exponát, no bude mať prakticky vyskúšané ako exponát budovať, pozná názory skúsenejších zo spätnej väzby na jednorámový exponát, čo je výrazná pomoc. Myslím, že týmto spôsobom rozmýšľa viacero vystavovateľov a tak sme na výstave BRATISLAVAFILA 2023 mohli vidieť viacero kvalitných jednorámových exponátov.

K rozšíreniu jednorámových exponátov prispelo aj rozhodnutie Výstavnej komisie a Komisie porotcov ZSF umožniť tvorbu jednorámových exponátov aj v mládežníckych triedach. Veď prečo by mládežníci mali byť diskriminovaní, keď dospelí môžu tvoriť "len" jednorámové exponáty?

A ďalším kľúčom k rozvoju jednorámových exponátov, a v zmysle vyššie uvedeného, aj k potenciálnemu rozvoju päťrámových exponátov, je rozhodnutie VKaKP ZSF umožniť tvorbu jednorámových exponátov v triede otvorenej filatelie. Tomu predtým tak nebolo, lebo v tejto triede boli vyžadované len veľké päťrámové exponáty.


Exponáty otvorenej filatelie


V triede otvorenej filatelie (po starom v otvorenej triede) možno tiež badať posun k lepšiemu a kvalitnejšiemu. Jedným z dôvodov je umožnenie tvorby jednorámových exponátov otvorenej filatelie, druhý, menej viditeľným je "benevolentnejší" prístup pri hodnotení nových exponátov. Prejavuje sa v tom, že sa dáva omnoho väčší dôraz na spracovanie témy (väčšina exponátov otvorenej filatelie má tematické spracovanie), s mierne menším dôrazom na rôznorodý materiál (stále sa však rôznorodosť hodnotí!). To umožní vystavovateľovi lepšie postaviť kostru, resp. štruktúru exponátu s využitím prevažne filatelistického materiálu (s rizikom, že získa menej bodov za rôznorodosť nefilatelistického materiálu, čo je však len jedno z kritérií). Keď sa mu táto ťažšia časť tvorby exponátu podarí, môže postupne dopĺňať kvalitnejšie nefilatelistické materiály. Inými slovami, za cenu straty zopár bodov v kritérách rôznorodosť a vzácnosť nefilatelistického materiálu, posunie exponát na rozumnú úroveň v kritériách spracovanie a rozvoj exponátu, na ktorej môže ďalej stavať.

Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023
Národná filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Uviedol som najdôležitejšie zmeny, ktoré sú zamerané na zjednodušenie tvorby výstavných exponátov a zvýšenie atraktívnosti vystavovania prakticky vo všetkých výstavných triedach. Výstava BRATISLAVAFILA 2023 ukázala, že je to správny krok. Veríme, že rovnakého názoru budú aj zberatelia a potenciálni vystavovatelia a túto pomocnú ruku využijú.


Poďakovanie všetkým vystavovateľom


Všetkým vystavovateľom patrí veľké poďakovanie za ich vynikajúce exponáty a hlavne za ich ochotu, napriek nemalým finančným nákladom, svoje exponáty pripraviť a vystaviť.Kontakt na autora článku: Vojtech Jankovič.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov