Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Slovaciká - Mapa a hranice Slovenska

Slovaciká - Mapa a hranice Slovenska
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 10. 04. 2015 00:46

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré obsahujú politickú mapu alebo hranice Slovenska.Hranice Slovenska


Štátne hranice Slovenska sa v minulosti rôzne menili. Až do konca prvej svetovej vojny súčasná južná a východná hranica Slovenska neexistovala vôbec. Až Trianonskú zmluvou zo 4. júna 1920 bol pevne stanovený moderný priebeh takmer celej južnej hranice s Maďarskom. Väčšina hranice s dnešnej Českou republikou a Poľskom existovala už v stredoveku, avšak v roku 1920 boli vykonané úpravy hranice s Poľskom a roku 1997 bola upravená hranica s Českou republikou. Naopak hranice s Ukrajinou bola definitívne stanovená až po druhej svetovej vojne. V súvislosti s touto vojnou došlo v roku 1938 k rozsiahlym zmenám v dôsledku prvej viedenskej arbitráže, ktorá prisúdila rozsiahle územia južného a východného Slovenska Maďarsku. Roku 1947 potom došlo k malej úprave hranice s Maďarskom. Slovensko hraničí s:

  • Rakúskom (91 km)
  • Českom (252 km)
  • Poľskom (444 km)
  • Ukrajinou (97 km)
  • Maďarskom (677 km)
Slovaciká - Hranice Slovenska

Časť južnej hranice s Maďarskom tvorí Dunaj, ktorý sa ale neskôr stáča k juhu. Hranice sa tiahne po pevnine až k Ukrajine. Na severe tvorí hranicu štít Bielych Karpát u Česka a Vysokých Tatier u Poľska. Práve hranica s Poľskom bola v roku 2008 pri povodniach posunutá o niekoľko desiatok metrov kvôli povodniam. Rieka Biela voda, ktorou prechádza hranice, sa rozliala a neskôr zmenila koryto rieky. Strhla so sebou aj hraničné kamene.Albánsko (SHQIPËRIA)


2009 - 60. výročie Európskej komisie


Relevantné atribúty: Známka (v obryse hraníc Slovenska) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Albánsko - 60. výročie Európskej komisie - Vlajka SlovenskaBielorusko (Belarus)


2007 - Struveho geodetický oblúk


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (v strede dole) - hranice Slovenska.

Slovaciká - Bielorusko - Struveho geodetický oblúk - Hranice SlovenskaBosna a Hercegovina (BOSNA I HERCEGOVINA)


2006 - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006


Relevantné atribúty: Známka (modrá) - hranice Slovenska; FDC (prítlač - v strede mapy Európy) - hranice Slovenska.

Slovaciká - Bosna a Hercegovina - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Bosna a Hercegovina - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Bosna a Hercegovina - 50. výročie vydania prvej známky EUROPA 1956 - 2006 - Vlajka Slovenska, hranice SlovenskaFrancúzsko (RF)


2004 - Vstup Slovenska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Známka - mapa Európy s vyznačenými hranicami Slovenska.

Slovaciká - Francúzsko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Hranice Slovenska, vlajka Slovenska


2008 - Francúzske predsedníctvo EÚ - Veľké európske projekty


Relevantné atribúty: Známka (horná) - hranice Slovenska; potlačené okraje hárčeka (v strede) - mapa slovenského územia s nápisom "Pressburg" a vyznačenými Malými Karpatami a riekami Dunaj, Morava, Váh, Hron, Bodrog a Tisa.

Slovaciká - Francúzsko - Francúzske predsedníctvo EÚ - Hranice Slovenska

Slovaciká - Francúzsko - Francúzske predsedníctvo EÚ - Mapa Slovenska, Pressburg, Malé Karpaty, Dunaj, Morava, Váh, Hron, Bodrog, TisaHolandsko (nederland)


2004 - Vstup Slovenska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Znamka - hranice Slovenska, slovenska vlajka, znak SK, slovenska znamka EUROPA - Vyznamne zeny; potlacene okraje - napis "EUdata Slowakije / ... / website: www.government.gov.sk.

Slovaciká - Holandsko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Hranice SlovenskaÍrsko (Éire)


2004 - Vstup Slovenska do Európskej únie


Relevantné atribúty: Známka - mapa Európy s vyznačenými hranicami Slovenska.

Slovaciká - Írsko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Hranice SlovenskaMonako (Monaco)


2000 - EUROPA


Relevantné atribúty: Známka (vpravo) - mapa Európy s vyznačenými hranicami Slovenska (chýba hranica medzi Slovenskom a Českou republikou!!!).

Slovaciká - Monako - EUROPA - Hranice Slovenska


2007 - XXX. výročie AEP 1977 - 2007


Relevantné atribúty: Známka - hranice Slovenska.

Slovaciká - Monako - XXX. výročie AEP - Hranice SlovenskaPoľsko (POLSKA)


2003 - Vstup do Európskej únie


Relevantné atribúty: Poštový lístok (prítlač vľavo) - mapa Európy s vyznačenými hranicami Slovenska (chýba hranica medzi Slovenskom a Českou republikou).

Slovaciká - Poľsko - Vstup do Európskej únie - Hranice Slovenska


2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: Poštová známka - vlajka Slovenska, hranice Slovenska.

Slovaciká - Poľsko - Vstup Slovenska do EÚ - Vlajka Slovenska, hranice Slovenska
Rakúsko (ÖSTERREICH)


2012 - Výplatná


Relevantné atribúty: Známka - slovenská hranica s Rakúskom, časť hranice s Českou republikou a časť hranice s Maďarskom (na ľavej známke - 1. vydanie - chýba hranica medzi Slovenskom a Maďarskom, na pravej známke - 2. vydanie - medzi Slovenskom a Maďarskom doplnená).

Slovaciká - Rakúsko - Hranice Slovenska
Slovaciká - Rakúsko - Hranice Slovenska


2012 - Výplatná


Relevantné atribúty: Známka - mapa Európy s vyznačenými hranicami Slovenska.

Slovaciká - Rakúsko - Hranice Slovenska


2020 - BREXIT


Relevantné atribúty: Poštová známka - mapa Európy s vyznačenými hranicami Slovenska

Slovaciká - Rakúsko - BREXIT - Hranice Slovenska
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov