Medzinárodná filatelistická výstava OSTROPA 2020 v Berlíne (Nemecko)

Pozvanie na medzinárodnú (východoeurópsku) filatelistickú výstavu OSTROPA 2020
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Výstava presunutá na jún 2021.

05. 06. 2021

Poštová známka:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Deň vydania: 07. 05. 2009
 

Poštová známka Najvyšší kontrolný úrad SR.
Poštová známka
Najvyšší kontrolný úrad SR


Deň vydania: 7. 5. 2009
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 33 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Súvisiace materiály: Súvisiace články:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov