Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Najkrajšie známky za rok 2014 sú známe

Najkrajšie známky za rok 2014 sú známe
Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 01. 01. 2015 20:15

Tlačová správa Slovenskej pošty, a. s. k vyhláseniu najkrajších poštových známok za rok 2014 na tradičnom Dni poštovej známky a filatelie v Bratislave. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie ocenení Zväzu slovenských filatelistov vo viacerých kategóriách.

Základné informácie:

  • Tlačová správa: PDF dokument Najkrajšie známky za rok 2014 sú známe
  • Anotácia: Slovenská pošta, a. s., pripravila na december 2014 až marec 2015 výstavu Región a svet v archeológii. Výstava je verejnosti prístupná vo výstavných priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 9.
  • Autor: Stanislava Pondelová
  • Dátum: 22. december 2014
  • Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej pošty


Krištáľovú známku - Cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., za najkrajšiu známku roka 2014 získal akad. mal. Rudolf Cigánik za poštovú známku Umenie: Alojz Stróbl.


Hárček Umenie: Alojz Stróbl (1856 – 1926) - Zhasínajúci jeleň


Ceny ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získali prof. Dušan Kállay a František Horniak, ktorí získali cenu v kategórii Najlepšia známka za emisiu Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno.


Hárček Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno


V kategórii Najlepšia rytina získal cenu ministra František Horniak za rytinu známky Umenie: Peter Michal Bohúň a ako najlepší výtvarný návrh známky bol ohodnotený hárček poštovej známky Umenie: Alojz Stróbl v autorskom prevedení akad. mal. Rudolfa Cigánika.


Poštová známka Umenie: Peter Michal Bohúň (1822 – 1879) - Podobizeň umelcovej manželky Žofie, rod. Kolonkayovej


Hárček Umenie: Alojz Stróbl (1856 – 1926) - Zhasínajúci jeleň


Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie ocenení Zväzu slovenských filatelistov vo viacerých kategóriách. Cenou Zväzu slovenských filatelistov za rok 2013 bol ocenený Dr. Svätopuk Šablatúra za dlhoročnú činnosť v oblasti znalectva poštových známok.


Svätopluk ŠablatúraAutor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov