800th anniversary of the foundation of the Benedictine abbey in Skalka near Trencin

Commemorative postage stamp dedicated to the 800th anniversary of the founding of the Benedictine abbey in Skalka near Trenčín.

21. 03. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
The most beautiful stamps for 2014 are known

The most beautiful stamps for 2014 are known
Author: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Source: www.posta.sk
Published: 01. 01. 2015 20:15

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Press release of the Slovak Post to the announcement of the most beautiful postage stamps for 2014, on the traditional Day of Postage Stamp in Bratislava. Part of the event was the presentation of awards of the Union of Slovak Philatelists in several categories.

Základné informácie:

  • Tlačová správa: PDF dokument Najkrajšie známky za rok 2014 sú známe
  • Anotácia: Slovenská pošta, a. s., pripravila na december 2014 až marec 2015 výstavu Región a svet v archeológii. Výstava je verejnosti prístupná vo výstavných priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 9.
  • Autor: Stanislava Pondelová
  • Dátum: 22. december 2014
  • Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej pošty


Krištáľovú známku - Cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., za najkrajšiu známku roka 2014 získal akad. mal. Rudolf Cigánik za poštovú známku Umenie: Alojz Stróbl.


Hárček Umenie: Alojz Stróbl (1856 – 1926) - Zhasínajúci jeleň


Ceny ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získali prof. Dušan Kállay a František Horniak, ktorí získali cenu v kategórii Najlepšia známka za emisiu Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno.


Hárček Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno


V kategórii Najlepšia rytina získal cenu ministra František Horniak za rytinu známky Umenie: Peter Michal Bohúň a ako najlepší výtvarný návrh známky bol ohodnotený hárček poštovej známky Umenie: Alojz Stróbl v autorskom prevedení akad. mal. Rudolfa Cigánika.


Poštová známka Umenie: Peter Michal Bohúň (1822 – 1879) - Podobizeň umelcovej manželky Žofie, rod. Kolonkayovej


Hárček Umenie: Alojz Stróbl (1856 – 1926) - Zhasínajúci jeleň


Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie ocenení Zväzu slovenských filatelistov vo viacerých kategóriách. Cenou Zväzu slovenských filatelistov za rok 2013 bol ocenený Dr. Svätopuk Šablatúra za dlhoročnú činnosť v oblasti znalectva poštových známok.


Svätopluk ŠablatúraAuthor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists