125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Poštová známka:
Nad Tatrou sa blýska...

Nad Tatrou sa blýska...
Deň vydania: 01. 09. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 34 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 251700

Príležitostná poštová známka v hárčekovej úprave venovaná 150. výročiu vzniku hymnickej piesne "Nad Tatrou sa blýska...", ktorá sa stal štátnou hymnou Slovenskej republiky.


Textový motív: Známka: JANKO MATÚŠKA / spevec slovenský, Nad Tatrou / sa blýska... / 1844 - 1994

Obrazový motív: Portrét autora textu slovenskej hymny Janka Matúšku a alegorická postava slovenskej ľudovej piesne Kopala studničku, na nápev ktorej sa pieseň spieva; Hárček: Alegorická postava so symbolmi tvorby - otvorená kniha, brko a kalmár.

Výtvarný návrh známky: Vincent Hložník

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Hárčeková úprava:

Poštová známka Nad Tatrou sa blýska... (Hárčeková úprava)


Tematický popis a súvislosti:

Pieseň "Nad Tatrou sa blýska..." - slovenská štátna hymna, vznikla v roku 1844 v dňoch odchodu študentov z bratislavského evanjelického lýcea do Levoče, ktorým študenti podporili činnosť Ľudovíta Štúra. Autor textu piesne Janko Matúška použil ako nápev slovenskú ľudovú pieseň Kopala studničku. Pieseň "Nad Tatrou..." sa stala najobľúbenejšou piesňou štúrovskej mládeže. Kolovala v odpisoch a jej záznamy nachádzame vo viacerých rukopisných spevníčkoch. Znárodnela - veď vznikla na melódiu ľudovej piesne a v čistej slovenčine. Za svoju ju prijali aj slovenskí dobrovoľníci v meruôsmom roku, vytlačili ju ako leták. V decembri 1918 sa prvá sloha stala súčasťou štátnej hymny Československej republiky a od 1. 1. 1993 prvé dve slohy tejto piesne sú hymnou samostatnej Slovenskej republiky.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov