Veľká noc 2021: Ľudová fajansa

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 2021 s námetom ľudovej fajnasy (keramický džbán)

05. 03. 2021

Poštová známka:
Múzeum židovskej kultúry - Habánska keramika (Fajansový džbán z roku 1734)

Múzeum židovskej kultúry - Habánska keramika (Fajansový džbán z roku 1734)
Deň vydania: 23. 11. 1999
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 18 Sk
Rozmery známky: 26 x 40 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 240000

Príležitostná poštová známka venovaná Múzeu židovskej kultúry na Slovensku s motívom habánskej keramiky (Fajansový džbán z roku 1734). Spoločné vydanie s Izraelom.


Textový motív: HABÁNSKA KERAMIKA / FAJANSOVÝ DŽBÁN POHREBNÉHO BRATSTVA CHEVRA MADIŠA 1734

Obrazový motív: Fajansový džbán pohrebného bratstva Chevra Madiša z roku 1734.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Múzeum židovskej kultúry - Habánska keramika (Fajansový džbán z roku 1734) (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

V roku 1991 bolo založené oddelenie židovskej kultúry pri Historickom múzeu Slovenského národného múzea, z ktorého až v roku 1994 vzniklo samostatné Múzeum židovskej kultúry na Slovensku ako súčasť SNM. Väčšiu časť jeho zbierkového fondu tvoria predmety používané pri bohoslužbách v synagógach a modlitebniach ako aj predmety z inventáru židovských domácností. Stála expozícia (otvorená 20. mája 1993) na Židovskej ulici č. 17 v Bratislave oboznamuje návštevníkov s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska už od čias Veľkomoravskej ríše (9. storočie n. l.). Približuje všedný i sviatočný život židovského obyvateľstva, prehľad najdôležitejších sviatkov, interiér synagógy ako aj významné osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko v rôznych oblastiach umeleckého, kultúrneho, spoločenského i vedeckého života.


Autor (zdroj) popisu: Univ. prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ múzea


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov