Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Motocykle MANET M 90 a JAWA 50 Pionier z Považskej Bystrice (známka ZSF)

Motocykle MANET M 90 a JAWA 50 Pionier z Považskej Bystrice (známka ZSF)
Deň vydania: 14. 04. 2014
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou 40. výročie založenia ZSF k inaugurácii poštových známok Technické pamiatky: Historické motocykle v Považskej Bystrici.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Motocykle MANET M 90 a JAWA 50 Pionier z Považskej Bystrice (známka ZSF) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou 40. výročie založenia ZSF k inaugurácii poštových známok Technické pamiatky: Historické motocykle v Považskej Bystrici je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: Klub filatelistov v Považskej Bystrici.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov