Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Smutná zvesť z Krakova
Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale
  Využitie odbornej tematickej štúdie na vytvorenie malej zbierky o významom konštruktérovi mostov Jánosovi Feketeházym
   
  Autor: Vojtech Jankovič (na základe článku Petra Paulíka)
Publikované: 06. 02. 2018 23:35
 


V nedávnom vydaní jedného z najčítanejších slovenských internetových denníkov ma zaujal článok János Feketeházy – mostár zo Šale, ktorý spolupracoval aj s Eiffelom z blogu Petra Paulíka - asistenta na Stavebnej fakulte STU - Katedra betónových konštrukcií a mostov: SME blog - Peter Paulík.

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Prečo ma zaujal a prečo zdôrazňujem, že autor Peter Paulík je asistent na Stavebnej fakulte STU? Pretože ide o článok odborníka na danú problematiku a súčasne o informácie, ktoré sa priam ponúkajú na filatelsitické spracovanie.
Najskôr do kategórie "slovaciká", lebo János Feketeházy žil na našom území, i keď asi nebol pravoverný Slovák, to však nie je podstatné. Medzi slovaciká zaraďujeme aj osobnosti, ktoré žili a tvorili na našom území, prípadne sa výraznou mierou pričinili o jeho rozvoj alebo ho iným spôsobom ovplyvnili. A to je určite prípad Jánosa Feketeházyho. Ostatne prečítajme si, čo píše Peter Paulík: "János Feketéházy bol synom Dominika Černohausa (neskôr premenovaného na Feketeházy-ho), pôvodom z Čiech a Anny Fekete, pôvodom z Maďarska. Svoje detstvo aj starobu prežil v meste Šaľa, kde v roku 1927 nakoniec aj zomrel. Väčšinu svojho života teda prežil v Uhorsku a preto polemiky, či bol Slovák, Čech, alebo Maďar nebudem komentovať a to aj z dôvodu že mosty, ktoré navrhoval, majú v prvom rade ľudí spájať a nie rozdeľovať."
Druhým, podstatne silnejším dôvodom, je, že článok ako pojednanie o prácach (= mostných konštrukciách) Jánosa Feketeházyho sa priam núka na dokumentovanie nielen fotografiami ale aj poštovými známkami (a inými filatelistickými materiálmi) a samozrejme pohľadnicami. Takže ďalšie riadky doplnené o obrázky poštových známok uvádzam aj ako inšpiráciu ostatným zberateľom, že zaujímavú zbierku možno vytvoriť nielen zbieraním poštových známok a následne získavaním odborných informácií a súvislostí, ale aj opačne: na základe odborných poznatkov (napr. nefilatelistickej tematickej štúdie) hľadať filatelistické doklady, ktoré ich dokumentujú. Mám silné tušenie, že tento druhý spôsob je omnoho tvorivejší a tým atraktívnejší, lebo otvára nové súvislosti a tým prináša ďalšie materiály do zbierky. Veď posúďte sami (a prípadne, prosím, doplňte ďalšie materiály, radi ich uverejníme).

(Časti textov a obrázky sú prevzaté z pôvodného článku samozrejme so súhlasom autora.)
Alžbetin most v Komárne


Alžbetin most v Komárne


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

???

Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

???Most Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom


Most Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)   Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

???Železničný most cez Váh v Hlohovci


Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

???


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

???Cestný most v Ružomberku


???


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

???


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo ŠaleCestný most v Kolárove


Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

???


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

???Most Slobody v Budapešti


Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale   Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale   Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo ŠaleOtáčací most v Rijeke postavený v roku 1888


Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

???


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo ŠaleGustav Eiffel


A na záver zopár materiálov venovaných Gustavovi Eiffelovi, najlepšie aj s vyobrazením Eiffelovej veže, na konštrukcii ktorej sa - na základe uvedených podkladov - podieľal aj János Feketeházy.

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale   Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale   Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo ŠalePoužité zdroje a ďalšie informácie:Výzva na doplnenie informácií a obrázkov


Skúste porezrieť svoje zbierky a ak nájdete vyobrazenie niektorej zo stavieb, pošlite nám info alebo priamo obrázok. Potešíte aj ďalších zberateľov.Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič (na základe článku Petra Paulíka)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 06. 02. 2018 23:35
 
Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale
Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Priemernému mužovi trvá približne deväť minút, kým si uvedomí, že ženino mlčanie sa myslí ako trest. Dovtedy si mlčanie vysvetľuje ako odmenu, ako vytúžené ticho a pokoj.

(Allan a Barbara Peasovci)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.