18. 08. 2023

Thematic Philately:
Bridges of János Feketeházy - bridge builder from Sala

Bridges of János Feketeházy - bridge builder from Sala
Author: Vojtech Jankovič (na základe článku Petra Paulíka)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 06. 02. 2018 23:35

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Using a thematic study to create a small collection about the meaning of the bridge constructor János Feketeházy


V nedávnom vydaní jedného z najčítanejších slovenských internetových denníkov ma zaujal článok János Feketeházy – mostár zo Šale, ktorý spolupracoval aj s Eiffelom z blogu Petra Paulíka - asistenta na Stavebnej fakulte STU - Katedra betónových konštrukcií a mostov: SME blog - Peter Paulík.

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Prečo ma zaujal a prečo zdôrazňujem, že autor Peter Paulík je asistent na Stavebnej fakulte STU? Pretože ide o článok odborníka na danú problematiku a súčasne o informácie, ktoré sa priam ponúkajú na filatelsitické spracovanie.
Najskôr do kategórie "slovaciká", lebo János Feketeházy žil na našom území, i keď asi nebol pravoverný Slovák, to však nie je podstatné. Medzi slovaciká zaraďujeme aj osobnosti, ktoré žili a tvorili na našom území, prípadne sa výraznou mierou pričinili o jeho rozvoj alebo ho iným spôsobom ovplyvnili. A to je určite prípad Jánosa Feketeházyho. Ostatne prečítajme si, čo píše Peter Paulík: "János Feketéházy bol synom Dominika Černohausa (neskôr premenovaného na Feketeházy-ho), pôvodom z Čiech a Anny Fekete, pôvodom z Maďarska. Svoje detstvo aj starobu prežil v meste Šaľa, kde v roku 1927 nakoniec aj zomrel. Väčšinu svojho života teda prežil v Uhorsku a preto polemiky, či bol Slovák, Čech, alebo Maďar nebudem komentovať a to aj z dôvodu že mosty, ktoré navrhoval, majú v prvom rade ľudí spájať a nie rozdeľovať."
Druhým, podstatne silnejším dôvodom, je, že článok ako pojednanie o prácach (= mostných konštrukciách) Jánosa Feketeházyho sa priam núka na dokumentovanie nielen fotografiami ale aj poštovými známkami (a inými filatelistickými materiálmi) a samozrejme pohľadnicami. Takže ďalšie riadky doplnené o obrázky poštových známok uvádzam aj ako inšpiráciu ostatným zberateľom, že zaujímavú zbierku možno vytvoriť nielen zbieraním poštových známok a následne získavaním odborných informácií a súvislostí, ale aj opačne: na základe odborných poznatkov (napr. nefilatelistickej tematickej štúdie) hľadať filatelistické doklady, ktoré ich dokumentujú. Mám silné tušenie, že tento druhý spôsob je omnoho tvorivejší a tým atraktívnejší, lebo otvára nové súvislosti a tým prináša ďalšie materiály do zbierky. Veď posúďte sami (a prípadne, prosím, doplňte ďalšie materiály, radi ich uverejníme).

(Časti textov a obrázky sú prevzaté z pôvodného článku samozrejme so súhlasom autora.)




Alžbetin most v Komárne


Alžbetin most v Komárne


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

???

Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

???



Most Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom


Most Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)   Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

???



Železničný most cez Váh v Hlohovci


Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

???


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

???



Cestný most v Ružomberku


???


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

???


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale



Cestný most v Kolárove


Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

???


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

???



Most Slobody v Budapešti


Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale   Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale   Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale



Otáčací most v Rijeke postavený v roku 1888


Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale


Filatelistická dokumentácia (poštové známky a iné poštové dokumenty):

???


Filokartistická dokumentácia (pohľadnice):

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale



Gustav Eiffel


A na záver zopár materiálov venovaných Gustavovi Eiffelovi, najlepšie aj s vyobrazením Eiffelovej veže, na konštrukcii ktorej sa - na základe uvedených podkladov - podieľal aj János Feketeházy.

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale   Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale   Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale

Mosty Jánosa Feketeházyho – mostára zo Šale



Použité zdroje a ďalšie informácie:



Výzva na doplnenie informácií a obrázkov


Skúste porezrieť svoje zbierky a ak nájdete vyobrazenie niektorej zo stavieb, pošlite nám info alebo priamo obrázok. Potešíte aj ďalších zberateľov.




Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists