Československé monografie poštových známok a poštovej histórie

Prehľad doteraz vydaných a plánovaných zväzkov MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK a POŠTOVNÍ HISTORIE a MONOGRAFIE ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK.

03. 12. 2023

Poštová známka:
Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)

Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)
Deň vydania: 11. 10. 2001
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000

Príležitostná poštová známka pripomínajúca opätovné spojenie Štúrova a Ostrihomu mostom Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie) cez rieku Dunaj.


Textový motív: MOST / ŠTÚROVO - OSTRIHOM

Obrazový motív: Dve symbolické polia mosta, žlté hviezdičky symbolizujúce finančnú pomoc Európskej únie.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Dušan Grečner

Rytina známky: Bohumil Šneider

Tematický popis a súvislosti:

Pôvodný Most Márie Valérie, ktorý bol uvedený do prevádzky r. 1895 ako tretí v sérii mostov venovaných c. k. dynastii Habsburgovcov na uhorskom úseku Dunaja, a ktorý opätovne, po predchádzajúcom prechodnom vyradení a obmedzení prevádzky v rokoch 1919 - 1927 z dôvodu deštrukcie mosta a jeho následnej rekonštrukcie, bol na Vianoce roku 1944 zničený. Ustupujúce nemecké vojská vyhodili do povetria tri stredné polia mosta, pričom došlo tiež k vážnemu poškodeniu dvoch pilierov. Vojnové torzo ako jediné na Dunaji pretrvalo 56 rokov, kým sa v zmysle medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom pristúpilo k jeho spoločnej, dobovým podmienkam zodpovedajúcej obnove za rozhodujúcej finančnej pomoci EU. Most Štúrovo - Ostrihom umožňujúci stály a nepretržitý pohraničný styk prispeje značnou mierou k hospodársko-spoločenskému rozvoju priľahlých podunajských regiónov. Naviac, toto dielo obnovy sa stáva trvalým symbolom premostenia, spájania a zjednocovania národov Európy.


Autor (zdroj) popisu: Ing. Jozef Slabák, CSc. spolupredseda Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov