Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
Československé monografie poštových známok a poštovej histórie

Československé monografie poštových známok a poštovej histórie
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 23. 03. 2021 09:52
Aktualizované: 03. 12. 2023 15:55

Prehľad doteraz vydaných a plánovaných zväzkov MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK a POŠTOVNÍ HISTORIE a MONOGRAFIE ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK.


Monografie československých známok a poštovej histórie


Pre územia bývalého Československa vychádzala a ešte stáe vychádza edícia vynikajúcich študijných monografií MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, neskôr premenovaná na MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK a POŠTOVNÍ HISTORIE. Menšiu výnimku v názve tvoria len dva zväzky 15. dielu, ktorého autorom sú slovenskí filatelisti a preto má názov MONOGRAFIA ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK.


1. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Doba popřevratová / Hradčany 1918 - 1920
© Kvasnička, Z. - Kubát, F., Poštovní filatelistická služba v Praze za spolupráce Svazu čs. filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1968, 349 s.

1. díl (II. zvazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Hradčany - tiskové desky
© ???, POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním museem a Svazem českých filatelistů, Praha, ????

Monografie československých známek
Monografie československých známek


2. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Známky pamětní 1919 - 1920, Pošta Československá 1919, Alegorie, Červený kříž, Hospodářství a věda 1923
© Karásek, J. - Michele, A - Svoboda, B. - Papoušek, J. + kolektív, Poštovní filatelistická služba v Praze za spolupráce Svazu čs. filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1971, 443 s.

3. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Výplatní známky 1923-1939, Celiny 1923-38
© Karásek, J. - Žampach, F. - Papoušek, J., Poštovní filatelistická služba Praha za spolupráce Svazu čs. filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1979, 430 s.

Monografie československých známek
Monografie československých známek


4. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Známky letecké, novinové, doplatní spěšné a doruční (1918 - 1939)
© Karásek, J. - Bláha, K. - Frolík, J. - Žampach, F. - Žampach, S., Poštovní filatelistická služba v Praze ve spolupráci se Svazu československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1986, 473 s.

5. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, SO 1920
© POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, ????

Monografie československých známek
Monografie československých známek


6. díl (I. zvazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Skautské známky
© Beneš, F., ml., zatiaľ nevydané

6. díl (II. zvazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Vojenské známky
© Jaroslav Verner a Jiří Majer, zatiaľ nevydané

Monografie československých známek
Monografie československých známek


7. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Pošta čs. vojsk v Rusku 1914 - 1920
© POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním museem a Svazem českých filatelistů, Praha, ????

8. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Označení tiskových desek a tiskových forem (ČSR I a II)
© Malovík, V. zatiaľ nevydané

Monografie československých známek
Monografie československých známek


9. díl (I. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Známky ČSR II
autor neurčený, zatiaľ nevydané

9. díl (II. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Celiny ČSR II
autor neurčený, zatiaľ nevydané

Monografie československých známek
Monografie československých známek


9. díl (VII. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Československé obálky dne vydání 1947 - 1992
© Aksamit, P., POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha, 2007, 260 s.

Monografie československých známek


11. díl (I. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Známky a celiny protektorátu Čechy a Morava
autor neurčený, zatiaľ nevydané

11. díl (II. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Pošta v ghettu Terezín
© Kolektív, POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha.

Monografie československých známek
Monografie československých známek


12. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Známky a celiny Slovenského štátu
autor neurčený, zatiaľ nevydané

Monografie československých známek


13. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci s Federací československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1975.

14. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1978, 687 s.

Monografie československých známek
Monografie československých známek


15. diel - MONOGRAFIA ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK, Poštové pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918
© Obert, J. - Tekeľ, J. - Varga, A. - Bartalský, Š., Zväz slovenských filatelistov, Bratislava, 1994, 590 s.

15. diel - MONOGRAFIA ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK, Poštové pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918, II. zväzok
© Fratrič, J. - Sládek, V. - Zika, M., Zväz slovenských filatelistov, Bratislava, 2023, 135 s.

Monografie československých známek
Monografie československých známek


16. díl (I. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Československá poštovní razítka, Popřevratová razítka 1918 - 1920
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1982, 527 s.

16. díl (II. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Československá poštovní razítka, Popřevratová razítka 1918 - 1920
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1982, 411 s.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


17. díl (I. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Československá poštovní razítka 1919 - 1939
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1988, 503 s.

17. díl (II. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Československá poštovní razítka 1919 - 1939
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1988, 613 s.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


20. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích
© Kratochvíl, J., POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha, 2012, 368 s.

20. díl (2) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích
© POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha, 2012, 368 s.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


24. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Perfiny z území Československa
© Münzberger, V. - Špreňar, O., POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a SČF, Praha, 2022, 303s.

Monografie československých známek


25. díl (I. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, 90 let Poštovního muzea
© POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha.

25. díl (II. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, II. svazek, Poštovní odívaní v českých zemích
© POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


25. díl (III. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, 100 let – 534 autorů, 100 let Poštovního muzea, Výtvarné návrhy poštovních známek z let 1918 - 2018
© Říha, M. - Kramář, J. ...

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


40. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím ČSR 1918 - 1939
© POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha.

170 rokov prvej poštovej známky na SlovenskuPoužité zdroje:


© Monografie československých a českých poštovních známek a poštovní historie (KF 00-15 Praha)Úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov