The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Philatelic book literature:
Monographs of Czechoslovak and Czech stamps

Monographs of Czechoslovak and Czech stamps
Author: Vojtech Jankovič
Published: 23. 03. 2021 09:52
Updated: 03. 12. 2023 15:55

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of so far published and yet planned volumes of MONOGRAPHS OF CZECHOSLOVAK STAMPS and MONOGRAPHS OF CZECHOSLOVAK AND CZECH STAMPS and POSTAL HISTORY.


Monografie československých známok a poštovej histórie


Pre územia bývalého Československa vychádzala a ešte stáe vychádza edícia vynikajúcich študijných monografií MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, neskôr premenovaná na MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK a POŠTOVNÍ HISTORIE. Menšiu výnimku v názve tvoria len dva zväzky 15. dielu, ktorého autorom sú slovenskí filatelisti a preto má názov MONOGRAFIA ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK.


1. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Doba popřevratová / Hradčany 1918 - 1920
© Kvasnička, Z. - Kubát, F., Poštovní filatelistická služba v Praze za spolupráce Svazu čs. filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1968, 349 s.

1. díl (II. zvazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Hradčany - tiskové desky
© ???, POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním museem a Svazem českých filatelistů, Praha, ????

Monografie československých známek
Monografie československých známek


2. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Známky pamětní 1919 - 1920, Pošta Československá 1919, Alegorie, Červený kříž, Hospodářství a věda 1923
© Karásek, J. - Michele, A - Svoboda, B. - Papoušek, J. + kolektív, Poštovní filatelistická služba v Praze za spolupráce Svazu čs. filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1971, 443 s.

3. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Výplatní známky 1923-1939, Celiny 1923-38
© Karásek, J. - Žampach, F. - Papoušek, J., Poštovní filatelistická služba Praha za spolupráce Svazu čs. filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1979, 430 s.

Monografie československých známek
Monografie československých známek


4. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Známky letecké, novinové, doplatní spěšné a doruční (1918 - 1939)
© Karásek, J. - Bláha, K. - Frolík, J. - Žampach, F. - Žampach, S., Poštovní filatelistická služba v Praze ve spolupráci se Svazu československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1986, 473 s.

5. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, SO 1920
© POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, ????

Monografie československých známek
Monografie československých známek


6. díl (I. zvazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Skautské známky
© Beneš, F., ml., zatiaľ nevydané

6. díl (II. zvazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Vojenské známky
© Jaroslav Verner a Jiří Majer, zatiaľ nevydané

Monografie československých známek
Monografie československých známek


7. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Pošta čs. vojsk v Rusku 1914 - 1920
© POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním museem a Svazem českých filatelistů, Praha, ????

8. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Označení tiskových desek a tiskových forem (ČSR I a II)
© Malovík, V. zatiaľ nevydané

Monografie československých známek
Monografie československých známek


9. díl (I. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Známky ČSR II
autor neurčený, zatiaľ nevydané

9. díl (II. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Celiny ČSR II
autor neurčený, zatiaľ nevydané

Monografie československých známek
Monografie československých známek


9. díl (VII. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Československé obálky dne vydání 1947 - 1992
© Aksamit, P., POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha, 2007, 260 s.

Monografie československých známek


11. díl (I. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Známky a celiny protektorátu Čechy a Morava
autor neurčený, zatiaľ nevydané

11. díl (II. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Pošta v ghettu Terezín
© Kolektív, POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha.

Monografie československých známek
Monografie československých známek


12. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Známky a celiny Slovenského štátu
autor neurčený, zatiaľ nevydané

Monografie československých známek


13. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci s Federací československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1975.

14. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1978, 687 s.

Monografie československých známek
Monografie československých známek


15. diel - MONOGRAFIA ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK, Poštové pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918
© Obert, J. - Tekeľ, J. - Varga, A. - Bartalský, Š., Zväz slovenských filatelistov, Bratislava, 1994, 590 s.

15. diel - MONOGRAFIA ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK, Poštové pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918, II. zväzok
© Fratrič, J. - Sládek, V. - Zika, M., Zväz slovenských filatelistov, Bratislava, 2023, 135 s.

Monografie československých známek
Monografie československých známek


16. díl (I. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Československá poštovní razítka, Popřevratová razítka 1918 - 1920
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1982, 527 s.

16. díl (II. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Československá poštovní razítka, Popřevratová razítka 1918 - 1920
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1982, 411 s.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


17. díl (I. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Československá poštovní razítka 1919 - 1939
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1988, 503 s.

17. díl (II. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK, Československá poštovní razítka 1919 - 1939
© Votoček, E. + kolektív, POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1988, 613 s.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


20. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích
© Kratochvíl, J., POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha, 2012, 368 s.

20. díl (2) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích
© POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha, 2012, 368 s.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


24. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Perfiny z území Československa
© Münzberger, V. - Špreňar, O., POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a SČF, Praha, 2022, 303s.

Monografie československých známek


25. díl (I. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, 90 let Poštovního muzea
© POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha.

25. díl (II. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, II. svazek, Poštovní odívaní v českých zemích
© POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


25. díl (III. svazek) - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, 100 let – 534 autorů, 100 let Poštovního muzea, Výtvarné návrhy poštovních známek z let 1918 - 2018
© Říha, M. - Kramář, J. ...

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


40. díl - MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK A POŠTOVNÍ HISTORIE, Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím ČSR 1918 - 1939
© POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha.

170 rokov prvej poštovej známky na SlovenskuPoužité zdroje:


© Monografie československých a českých poštovních známek a poštovní historie (KF 00-15 Praha)Úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists