101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)

Premena názvu Prešporok (Pozsony) na Bratislava ilustrovaná dobovou pohľadnicou a doplňujúcimi poštovo-historickými dokladmi z roku 1919

29. 09. 2020

Poštový lístok bez prítlače:
Modranská keramika

Modranská keramika
Deň vydania: 20. 05. 2006
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom Modranskej keramiky.


Textový motív: Natlačená známka: nie je; Cena: 11,00 Sk / © Slovenská pošta 131 CDV 131/06

Obrazový motív: Natlačená známka: Modranská keramika.

Autor známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
Predajná cena: 11 Sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov