Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

11. 06. 2023

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions

Beginning    <<   1   2   3   4   5   6   7   8   >>   End
23. 12. 2011

Day of the Slovak Postage Stamp and Philately 2011

Photo-reportage from the ceremonial awarding of the best Slovak postage stamps competition as well as awarding outstanding philatelists during the Day of the Slovak postage stamps and philately in the Main Post Office building in Bratislava.

06. 12. 2011

Figel wrote to Baby Jesus

Informácia o tom ako minister dopravy Ján Figeľ v Rajeckej Lesnej vhodil v prítomností detí do Ježiškovej poštovej schránky vlastnoručne napísaný list.

20. 06. 2011

Ján Figel appreciated the most beautiful letter

Informácia o odovzdaní ceny za víťazstvo v Súťaži o najkrajší list 1. podpredsedom vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Figeľom 14–ročnej žiačke Martinke Borovanovej z trnavskej Základnej školy s materskou školou na Vančurovej ulici.

23. 01. 2009

Inauguration of a postage stamp

Informácia o účasti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho na slávnostnom uvedení poštovej známky Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska – predrománske a románske pamiatky.

Beginning    <<   1   2   3   4   5   6   7   8   >>   End

New postage stamps and other materials

16. 11. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

02. 10. 2023

02. 10. 2023

22. 09. 2023

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists