Exhibition 130th anniversary of the foundation of the Holic - Hodonin railway line in Holic (Slovakia)

Invitation to the promotional exhibition 130th anniversary of the foundation of the Holic - Hodonin railway line in Holic (Slovakia).

19. 06. 2021

Other news:
Figel wrote to Baby Jesus

Figel wrote to Baby Jesus
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.telecom.gov.sk
Published: 06. 12. 2011 22:19

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o tom ako minister dopravy Ján Figeľ v Rajeckej Lesnej vhodil v prítomností detí do Ježiškovej poštovej schránky vlastnoručne napísaný list.

Základné informácie:


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists