Overview of current competitive philatelic exhibitions

Overview of current philatelic exhibitions with the possibility of participation of exhibitors - members of the Union of Slovak Philatelists (ZSF) - updated on 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Exhibitions, competitions and other events:
The worldwide competition for most beautiful letter

The worldwide competition for most beautiful letter
Author: Veronika Kopečná (POFIS)
Source: Slovenská pošta, a. s. / POFIS
Published: 21. 02. 2012 10:17

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celosvetová súťaž o najkrajší list na tému: List svojmu obľúbenému športovcovi.

Súťaž o najkrajší list je celosvetová súťaž, ktorú vyhlasuje Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie. Na Slovensku sa o výber najkrajšieho slovenského listu stará Slovenská pošta s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom súťaže je snaha viesť deti k tradičnému písaniu listov a osvojeniu si písaného prejavu.


Téma súťaže o najkrajší list na rok 2012


Napíš list svojmu obľúbenému športovcovi, v ktorom mu povieš, čo pre teba znamenajú olympijské hry. Tak znie zadanie na rok 2012. Táto téma bola vybraná v súvislosti s olympijskými hrami, ktoré sa budú konať tento rok v Londýne.


Podmienky súťaže o najkrajší list na rok 2012


Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mladí ľudia do 15 rokov. Uzávierka súťaže je 31. marca 2012. Základnou podmienkou je, aby boli súťažné príspevky písané formou listu. Príspevky môžu byť písané rukou alebo na počítači v rozsahu maximálne 800 slov, takže dlhšie listy nebudú do celosvetového kola zaradené. Okrem listu je potrebné zaslať osobné údaje odosielateľa: meno a priezvisko, vek, adresu bydliska, názov a adresu školy, ktorú pisateľ navštevuje, ako aj informáciu, koľký raz sa súťaže v minulosti zúčastnil. Zaslaním listu dáva autor súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie. Listy bude posudzovať komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zástupcov spoločnosti Alpine PRO a Slovenského olympijského výboru. Najkrajší list zo Slovenska bude preložený do anglického jazyka a zaslaný do celosvetového kola súťaže.

Na vaše listy sa tešíme na poštovej alebo e-mailovej adrese:

Slovenská pošta, a. s.
Alexandra Kováčiková Fillová
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
kovacikovafillova.alexandra@slposta.sk

Listy a maily nezabudnite označiť heslom: Súťaž o najkrajší list.


Vyhodnotenie a ceny v súťaži o najkrajší list na rok 2012


Víkendový pobyt v slovenských horách s rodičmi, diplom, vecné ceny od Slovenskej pošty a úžasný olympijský dres od Alpine PRO, aký budú mať aj naši olympionici v Londýne – to sú ceny pripravené nielen pre víťaza, ale aj pre druhé a tretie miesto. Rovnako budú odmenené aj ďalšie originálne listy. Výhercovia celosvetového kola získavajú medaily. Víťazi aktuálneho ročníka budú známi koncom apríla 2012. Výhercov budeme kontaktovať.


Author: Veronika Kopečná (POFIS)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists