Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

Prehľad poštových, filatelistických a filokartistických materiálov vydaných k Medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach.

29. 09. 2023

Poštový lístok s prítlačou:
Medzinárodný zberateľský veľtrh SBĚRATEL 2017

Medzinárodný zberateľský veľtrh SBĚRATEL 2017
Deň vydania: 08. 09. 2017
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Historický poštový motív - poštová trúbka s prítlačou k Medzinárodnémi zberateľskému veľtrhu SBĚRATEL 2017 v Prahe


Textový motív: SBĚRATEL - PRAHA / 8. - 9. 9. 2017

Obrazový motív: Kompozícia významných pražských stavieb a slovenských známok a mincí.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov