Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

25. 05. 2023

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Medzinárodný zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni 2014 (Liečivé rastliny)

Medzinárodný zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni 2014 (Liečivé rastliny)
Deň vydania: 06. 06. 2014
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Liečivé rastliny k Medzinárodnému zberateľskému veľtrhu Bratislavské zberateľské dni 2014.


Textový motív: BRATISLAVSKÉ / ZBERATEĽSKÉ / DNI

Obrazový motív: Slovenské národné divadlo (historická budova), Stará radnica v Bratislave.

Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Medzinárodný zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni 2014 (Liečivé rastliny) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Liečivé rastliny k účasti POFISu na Medzinárodnom zberateľskom veľtrhu Bratislavské zberateľské dni 2014 je klasifikovaný ako polooficiálny - objednávka a grafický návrh: POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov