Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

10. 03. 2024

Poštová známka:
Medzinárodný rok rodiny

Medzinárodný rok rodiny
Deň vydania: 29. 04. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 6170000

Poštová známka s detskou kresbou vydaná na propagáciu Medzinárodného roku rodiny.


Textový motív: MEDZINÁRODNÝ ROK RODINY 1994

Obrazový motív: Detská kresba rodiny: otec, mama čakajúca dieťa a dieťa, srdiečka, logo Medzinárodného roku rodiny.

Výtvarný návrh známky: Zuzana Tóthová

Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Tematický popis a súvislosti:

Medzinárodný rok rodiny 1994 - Valné zhromaždenie OSN rezolúciou č. 44/82 z 12. decembra 1989 vyhlásilo rok 1994 za Medzinárodný rok rodiny vychádzajúc z princípu, že "rodina tvorí základnú jednotku spoločnosti a preto si zaslúži osobitnú pozornosť". Hlavným mottom roka je "Budovanie najmenšej demokracie v srdci spoločnosti". Túto tému vyjadruje aj oficiálny symbol MRR - srdce spojené s ďalším srdcom a chránené strechou. Logo navrhla viedenská umelkyňa švajčiarskeho pôvodu Cathérine Liittasy-Rollierová.

Rodina je téma citlivo vnímaná detskou dušou a vyjadrená prostými ale účinnými výrazovými prostriedkami. Na výtvarnom riešení celej emisie sú použité víťazné práce detí zo súťaže, ktorú na tému rodina vyhlásilo MDSVP nielen pre osvieženie produkcie, ale najmä v snahe nechať hovoriť o tejto téme tých, ktorí teplo rodiny najviac potrebujú. Hlavným motívom známky je výrez z práce Zuzany Tóthovej, 11-ročnej žiačky Gymnázia v Šali - Veči, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v súťaži detských výtvarných prác na tému rodina.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov