Veľká noc 2021: Ľudová fajansa

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 2021 s námetom ľudovej fajnasy (keramický džbán)

05. 03. 2021

Poštový lístok bez prítlače:
Medzinárodný rok hôr

Medzinárodný rok hôr
Deň vydania: 30. 09. 2002
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 5,50 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom hôr (Vysoké Tatry).


Textový motív: Natlačená známka: MEDZINÁRODNÝ ROK HÔR / 2002 / VYSOKÉ TATRY / SLAVKOVSKÝ ŠTÍT; Cena: 6,50 Sk / © MDPT SR , Slovenská pošta / PL 82

Obrazový motív: Natlačená známka: pohľad na Slavkovský štít vo Vysokých Tatrách.

Autor známky: akad. mal. Martin Činovský
Predajná cena: 6,50 Sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov