Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Odborné podujatia:
Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Budapešti 2012

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Budapešti 2012
Miesto: MABÉOSZ Bibliothek Room, Vörösmarty u. 65., Budapešť (Maďarsko)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 09. 11. 2012 - 11. 11. 2012

Odborný seminár pre porotcov pod záštitou európskej filatelistickej federácie FEPA venovaný poštovej histórii a tematickej filatelii v Budapešti (Maďarsko).


International Jury Seminar in Budapest


Organizátor: Maďarská filatelistická federácia (MABÉOSZ), zodpovedná osoba: Dénes Czirók

Dátum konania: 9. - 11. novembra 2012 (piatok - sobota - nedeľa)

Miesto: MABÉOSZ Bibliothek Room, Vörösmarty u. 65., Budapešť, Maďarsko

Pozvané krajiny: Alpe-Adrian krajiny (Rakúsko, Bavorsko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko (severné regióny), Slovinsko, Švajčiarsko (región Ticino), Višegrádske krajiny (Česká republika, Poľsko, Slovensko), ostatné východoeurópske krajiny (Albánsko, Arménsko, Bielorusko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Čierna hora, Rusko, Srbsko, Ukrajina)

Jazyk: anglický

Hlavné oblasti: poštová história a tematická filatelia

Hlavní prednášajúci:
Poštová história - Kurt Kimmel RDP (Švajčiarsko)
Tematická filatelia - Vojtech Jankovič (Slovensko) a José-Ramon Moreno (Španielsko)

PROGRAM

09. 11. 2012 (piatok):
 
podvečer   príchod účastníkov
 
18,00   Prezentácia firmy Darabanth Auction Ltd. v RADISSON BLU BÉKE HOTEL
 
10.11.2012. (sobota):
 
9,00 – 13,00   Odborná prednáška
“The Judging Criteria for Postal History Exhibits”
(Hodnotiace kritériá pre poštovo-historické exponáty)
(Streamline Seminar 2)
Prednášateľ: Kurt Kimmel
Praktické cvičenia v malých skupinách pred exponátmi (vedie: Kurt Kimmel)
 
13,00 – 14,00   Obed v seminárnej budove
 
14,00 – 18,00   Odborná prednáška
“Thematic and Philatelic Knowledge in the Thematic Exhibit”
(Tematické a filatelistické znalosti v tematických exponátoch)
Prednášateľ: Vojtech Jankovič
Praktické cvičenia v malých skupinách pred exponátmi (vedie: Vojtech Jankovič & José-Ramon Moreno)
 
11. 11. 2012. (nedeľa):
 
9,00-11,00:   Návšteva Poštového múzea
 
poobede:   odchod účastníkov


Účasť na seminári na vlastné náklady, večera v piatok v RADISSON BLU BÉKE HOTEL je na pozvanie od firmy Darabanth Ltd.

Možnosti hotelového ubytovania:

  • RADISSON BLU BÉKE HOTEL (Budapest, Teréz krt. 43.) (www.radissonblu.com/hotel-budapest)
  • City Hotel Ring (Budapest, Szent István krt. 22.) (www.cityhotel.hu)

Informácie: Dénes Czirók: H-8900 Zalaegerszeg, Pacsirta u. 9/1. czirok.d@t-online.hu


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov