Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Poštová známka:
Medzinárodná fyzikálna olympiáda

Medzinárodná fyzikálna olympiáda
Deň vydania: 10. 02. 2017
Nominálna hodnota: 1,45 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1500000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti Medzinárodnej fyzikálnej olympiády


Textový motív: MEDZINÁRODNÁ / FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

Obrazový motív: Abstraktná kresba zobrazujúca fyzikálne procesy.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Zdeněk Netopil

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Medzinárodná fyzikálna olympiáda (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

V roku 2017 sa uskutoční už 48. ročník tejto medzinárodnej súťaže najtalentovanejších študentov stredných škôl vo fyzike. Iniciátorom súťaže bola skupina vedcov z Poľskej akadémie vied pod vedením Waldemara Gorzkowského, ktorý bol prezidentom MFO až do roku 2007. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1967 v Poľsku za účasti piatich krajín, PĽR, ČSSR, MĽR, BĽR a Rumunska. V priebehu desiatok rokov sa z MFO stala mimoriadne populárna súťaž, ktorej sa zúčastňuje okolo 80 krajín celého sveta. Slovenská republika nadviazala na tradíciu z Československej socialistickej republiky a od roku 1993 sa zúčastňuje MFO s vlastným družstvom, ktoré pozostáva z piatich študentov. MFO organizuje vždy niektorá z krajín, ktoré sa súťaže zúčastňujú. Takto MFO cestuje po celom svete.

Slovenská republika sa môže pochváliť radom úspechov. V neoficiálnom poradí družstiev sa tradične pohybuje okolo 25. miesta, tzn. v hornej tretine najúspešnejších krajín. Od roku 1993 získali naši študenti 8 zlatých, 23 strieborných a 40 bronzových medailí. Zlatú medailu získava podľa štatútu 6 % najúspešnejších študentov, striebornú ďalších 12 % a bronzovú ďalších 18 % študentov. Za úspešných je vyhlásených 60 % súťažiacich. Od roku 1993 sa zúčastnili za SR 120 študenti a z nich iba 17 na hranicu úspešnosti nedosiahli.

MFO nadväzuje na národnú súťaž Fyzikálna olympiáda SR, ktorá sa organizuje každoročne pre žiakov a študentov od 7. ročníka ZŠ až po maturitu na SŠ a v ktorej študenti získavajú vysoko nadpriemerné vedomosti a zručnosti. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a organizačne ju zabezpečuje Slovenská komisia FO a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.


Autor (zdroj) popisu: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov