100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line

Commemorative postage stamp dedicated to the 100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line.

03. 05. 2024

Postage Stamp:
International Physics Olympiad

International Physics Olympiad
Date of Issue: 10. 02. 2017
Face value: 1,45 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 1500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to mark the International Physics Olympiad.


Text motifs: MEDZINÁRODNÁ / FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

Pictorial motifs: Abstraktná kresba zobrazujúca fyzikálne procesy.

Postage stamp artwork: akad. mal. Zdeněk Netopil

Original artwork(s):

Postage Stamp International Physics Olympiad (Original artwork(s))


Thematic description and context:

V roku 2017 sa uskutoční už 48. ročník tejto medzinárodnej súťaže najtalentovanejších študentov stredných škôl vo fyzike. Iniciátorom súťaže bola skupina vedcov z Poľskej akadémie vied pod vedením Waldemara Gorzkowského, ktorý bol prezidentom MFO až do roku 2007. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1967 v Poľsku za účasti piatich krajín, PĽR, ČSSR, MĽR, BĽR a Rumunska. V priebehu desiatok rokov sa z MFO stala mimoriadne populárna súťaž, ktorej sa zúčastňuje okolo 80 krajín celého sveta. Slovenská republika nadviazala na tradíciu z Československej socialistickej republiky a od roku 1993 sa zúčastňuje MFO s vlastným družstvom, ktoré pozostáva z piatich študentov. MFO organizuje vždy niektorá z krajín, ktoré sa súťaže zúčastňujú. Takto MFO cestuje po celom svete.

Slovenská republika sa môže pochváliť radom úspechov. V neoficiálnom poradí družstiev sa tradične pohybuje okolo 25. miesta, tzn. v hornej tretine najúspešnejších krajín. Od roku 1993 získali naši študenti 8 zlatých, 23 strieborných a 40 bronzových medailí. Zlatú medailu získava podľa štatútu 6 % najúspešnejších študentov, striebornú ďalších 12 % a bronzovú ďalších 18 % študentov. Za úspešných je vyhlásených 60 % súťažiacich. Od roku 1993 sa zúčastnili za SR 120 študenti a z nich iba 17 na hranicu úspešnosti nedosiahli.

MFO nadväzuje na národnú súťaž Fyzikálna olympiáda SR, ktorá sa organizuje každoročne pre žiakov a študentov od 7. ročníka ZŠ až po maturitu na SŠ a v ktorej študenti získavajú vysoko nadpriemerné vedomosti a zručnosti. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a organizačne ju zabezpečuje Slovenská komisia FO a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.


Author (source) of the description: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists