Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Pohľadnice:
Malá škola filokartie (14): Technika

Malá škola filokartie (14): Technika
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 30. 10. 2013 23:59

14. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Technika.8. 5 Technika


Z techniky medzi najčastejšie zbierané pohľadnice patria dopravné prostriedky všetkých druhov. Ide pravdepodobne o výlučne mužskú záležitosť, lebo od malička učíme najmä chlapcov jazdiť na kolobežkách, bicykloch a odvážnejší rodičia kúpia chlapcom moped, skúter či nedajbože riadneho „bajka". A skoro všetci sa neskôr stanú vodičmi automobilov, (tu je konkurencia žien najvyššia). Ďalšie dopravné prostriedky ako lokomotívy, lietadlá a lode zostanú nenaplnenými snami večných chlapcov. Tým je vlastne povedaný najčastejší obsah zbierok dopravy. Azda treba iba dodať, že predsa len v doprave vedú železnice vrátane železničných stavieb, možno ako spomienky z detstva na obľúbené elektrické modely železníc.


Malá škola filokartie - Technika
 
Železničná stanica v Zemianskych Kostoľanoch, vyd. Elvíra v Topoľčanoch, železnice, doprava.


Nemalou mierou k obľúbenosti tohto námetu prispeli rôzne kluby priateľov starých železníc. V západnej Európe majú takéto kluby už svoju históriu a v postsocialistických krajinách sa už tiež etablovali. Tieto vydali už veľa pohľadníc s idylickým i zákutiami starých tratí, remíz, koľajísk a samozrejme tiež lokomotív a vagónov. Nemali by sme zabudnúť ani na mestskú koľajovú dopravu. U nás sa hľadajú pohľadnice elektrických tratí v Tatrách a z Trenčianskej Teplej do kúpeľov Trenčianske Teplice, a mestské električky. Pod správu železníc patrili a dosial' patria kabínkové lanovky z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít. Aj tu platí, že domáce železnice sú vyhľadávanejšie, než tie z cudzieho sveta. Podobne je to s témou doprava vo filatelistických zbierkach, ku ktorým však pribudol aj veľký počet emisií známok s námetom kozmos.


Malá škola filokartie - Technika
 
Železničná stanica v Ostrihome, vydal. St. J. v Ostrihome, (1912), doprava.


Námorná a riečna doprava sa vyskytuje na historických pohľadniciach zameraných na osobnú dopravu a na vojnové námorníctvo. Námorné lode a námorné mocnosti sa usilovali upútať zákazníkov rýchlosťou medzikontinentálnej dopravy, komfortom, kapacitou, výtlakom a podobne, aby aj prostredníctvom pohľadníc získavali klientelu. Prepravili aj tisíce Slovákov opúšťajúcich domovinu za vidinou zárobku na americkom kontinente. K pohľadniciam zámorských lodí možno priradiť aj lodné lístky (šífkarty), na ktorých je vyobrazená tá istá loď.

Rakúsko - Uhorsko malo svoje vojnové loďstvo sústredené v Stredozemnom mori a veľa pohľadníc bolo odoslaných z prístavu Pola (Pula) v dnešnom Chorvátsku. Myslím si, že všetky vojnové lode c. a k. námorníctva sú aj na pohľadniciach. Palubné pečiatky a kašety sú často viac hodnotené ako samotné pohľadnice. Z riečnych lodí na našom území sa najčastejšie prezentuje bratislavský Propeler a ostatné lode hlavne na úseku Dunaja medzi Viedňou a Budapešťou.

Pohľadnice vyfrankované známkami rakúskej Dunajskej paroplavebnej spoločnosti dopravené medzi Bratislavou a Viedňou patria aj k filatelistickým vzácnostiam. Rekreačné, dopravné a bágrovacie lode na slovenských riekach a priehradách sa objavujú vlastne až okolo roku 1950. V minulosti boli vydávané na pohľadniciach aj lode Československej plavby dunajskej, Československej plavby labsko-oderskej ba aj Československej námornej dopravy, ktorá v roku 1992 (?) zanikla. Keďže išlo o nákladné lode, lodné lístky sa pravdepodobne nevyskytujú. Zaujímavá by mohla byť pohľadnicová korešpondencia z čs. lode, ktorá uviazla na niekoľko rokov v Suezskom prieplave po arabsko-izraelskom konflikte.


Malá škola filokartie - Technika
 
Námorná loď G. Washington, vydal U.S. Lines Praha, spoločnosť zabezpečujúca dopravu osôb z ČSR do USA, námorná doprava.


Zo vzduchoplavebných strojov najväčšiu pozornosť verejnosti, vrátane zberateľov pohľadníc a filatelistov, upútali "luftšífy" pomenované po nemeckom grófovi Zeppelinovi. Nič predtým, ani potom balóny, lietadlá všetkých druhov, kozmická doprava) snáď nevzbudilo toľko záujmu ako práve oni. V Československu boli vydávané celé série pohľadníc s lietadlami vlastnej produkcie ale aj z výzbroje Československej armády a leteckého parku Československých aerolínií, ktorý pozostával po roku 1948 zo sovietskych strojov, často naozaj špičkových. Tak, ako k železniciam a lokomotívam patria aj stanice a tunely, tak k lodiam patria aj prístavy a plavebné komory, k lietadlám patria letiská a terminály. Aj keď to do kategórie dopravy nepatrí, spomeniem v tejto súvislosti priehrady na riekach a vodné elektrárne. Viaceré z tých prvých sú vydávané aj na celinových fotopohľadniciach. Novšie, napríklad Vážska kaskáda, je vydaná ako súbor pohľadníc s kupónmi. Po oddelení pohľadnice v mieste perforácie, zostane v súbore na kupóne zmenšený obraz totožný s pohľadnicou.


Malá škola filokartie - Technika
 
Vzducholoď Gróf Zeppelin (Keystone) dĺžka 236 m, priemer 36m a objem 105 000 m3.


Veľkú obrubu najmä v poslednom desaťročí si získavajú pohľadnice rôznych výrobných odvetví, teda tovární. Je to dané jednak prudkým rozvojom viacerých odvetví, ale aj tým, že mnohé nedávno prosperujúce továrne končia s výrobou a aj fyzický sa likvidujú. Uvediem príklady. Z desiatky cementární sú na Slovensku v prevádzke dve a z 13 cukrovarov tiež iba dva. To som už naznačil, že priemysel na pohľadniciach sa môže zbierať tematicky, teda pocta odvetví alebo regionálne. Asi najčastejšie zbierané sú pivovary ako súčasť zbierok rôznych historických artefaktov pivovarníctva. Takto sa zbierajú aj zápalkárne (pozri filumenia), mlyny, cukrovary a iste aj iné odvetvia.


Malá škola filokartie - Technika
 
Cukrovar Trenčianska Teplá, repropohľadnica k 100. Výročiu založenia, firemná reklamná pohľadnica z r. 2000, priemysel potravín.


Slovenské papierne vyrábali a dodávali papier do celého Uhorska a papierenská výroba náročná na spotrebu dreva a produkciu odpadov bola už v tých časoch v Hornom Uhorsku na vysokom stupni. Jedna z papierní (Slavošovce, či Harmanec?) dodávala aj papier na tlač uhorských známok a ružomberská na tlač pohľadníc. Slovensko často nazývané aj dielňami Uhorska sa vyznačovalo aj spracovaním kovových a nekovových rúd a výrobkov z nich.

Možno viacerých prekvapí, že na pohľadniciach možno nájsť aj objekty ťažobného priemyslu. Ide o kameňolomy, hliníky (ťažba špeciálnej hliny na výrobu tehly, keramiky a iné), povrchové a podzemné bane a ťažba nafty (ropy), horúcich a minerálnych vôd. Možno tie posledné menované vody a ich lokality najčastejšie nájdeme na pohľadniciach (kúpele, termálne kúpaliská). Kúpeľom a kúpeľným mestám bolo vydávaných veľa celinových fotopohľadníc v mnohých. niekedy aj špecializovaných emisiách. Nájdu sa však aj objekty radené k banskej činnosti. Aspoň to, čo nad baňami vidno, ťažné veže, triediarne, komíny a iné stavby, napríklad aj elektrárne (Handlová).


Malá škola filokartie - Technika
 
Elektráreň v Hlohovci v r. 1909, vydavateľa nemá, priemysel, elektrifikácia.


Ale predsa sa pozrime aj do podzemia. Ako vyzerajú šachty, štôlne, ako sa ručne alebo strojovo dobýva ruda, uhlie? Napriek tomu, že tlač a televízia už dávno odtabuizovali podzemie baní a baníkov si spoločnosť primerane vážila, veľká časť ľudstva sa do baní nikdy nedostala. Na rozhodujúce výrobné odvetvia pri rozvíjaní čs. ekonomiky v 50. rokoch bola vydaná 28-kusová séria fotopohľadníc v roku 1952 v katalógoch uvedená ako CPH 13. Prezentované sú tam odvetvia energetiky, hutníctva a ťažobný priemysel a sú pomerne slušne cenené.

Napriek prezentácii niekoľkých pohľadníc zo skupiny technika možno hovoriť o tom, že vlastne stále je to malý segment toho. čo do sféry techniky na pohľadniciach patrí. V bývalej NDR dvojica autorov Horst a Hille vydala v Lipsku príručku pre zberateľov pohľadníc s technickými motívmi. Námatkovo uvediem. že sú tam uvádzané stroje a prístroje na mnohé ľudské činnosti (príklad: telefóny. písacie stroje, obrábacie stroje, .... ) a všetky remeslá, mnohé mladším zberateľom úplne neznáme. Táto "univerzálna" príručka mohla byť a zrejme aj bola podnetom na ďalšie špecializované príručky, ktoré postupne vychádzali v zahraničí vrátane ČR, ale aj na vydávanie celých súborov pohľadníc. K najvydávanejším patria lokomotívy, automobily, lietadlá, lode. Videl som však aj fotoaparáty, hodiny, historické zámky (na zamykanie a s kľučkami) a požiarna technika. Vždy, keď je vydaná nová, ďalšia špecializovaná príručka, záujem o pohľadnice toho zamerania sa výrazne zvýši. Aké - také vodítko zberatelia vždy radi privítajú, lebo im pomôže zorientovať sa a naštartovať novú zbierku. Pokiaľ k vybranej téme neexistuje špecializovaná príručka alebo je ťažko dostupná, skoro ku všetkým technickým odborom je množstvo dostupnej literatúry, aj lacnej v antikvariátoch.


Malá škola filokartie - Technika
 
Vlak z New Yorku do Chicaga z príležitosti prepravy miliónteho pasažiera, rok neuvedený, vydal Raphael Tuck and Sons´ v Londýne, technika, parný stroj, rušeň.


Možno čitatelia postrehli. že téme automobilizmu v rámci dopravy som venoval málo miesta. Je to pravda, ale ani samotný automobilizmus na pohľadniciach sa mne z neznámych dôvodov až tak veľmi neprezentuje. Naopak, v súčasnosti narastá záujem o bicykle, a teda cyklistiku na pohľadniciach, na ktorú som skoro zabudol. F. Beneš st. vo svojej príručke radí do skupiny technika aj prenikanie do vesmíru (kozmos), vynálezy, technické pamiatky a priemyselné výstavy. Ja dodávam, že viaceré pohľadnice z histórie techniky nájdete v rôznych múzeách, ktoré prostredníctvom týchto pohľadníc informujú o tom, čo zaujímavé majú vo svojich zbierkach.


Malá škola filokartie - Technika
 
Vojenská pohľadnica železničných a telegrafných jednotiek - Telefónna centrála.


A ako perličku na záver uvádzam, že v ČR je zberateľ, ktorý zbiera železničné stanice podľa jednotlivých tratí v cestovnom poriadku. Držím mu palce! V čase, keď sa viac tratí ruší ako buduje, bude jeho zbierka (možno aj publikácia) príjemnou nostalgickou spomienkou a dokumentom. Čo tak skúsiť "vyzbierať" železničné trate Radošina - Nitra alebo Piešťany - Vrbové - Rakovice, alebo inú zrušenú železničnú trať?!
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov