Malá škola filokartie (1): Úvod - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Poznáme najkrajšie známky sveta za rok 2018!
Malá škola filokartie (1): Úvod

Malá škola filokartie (1): Úvod

Malá škola filokartie (1): Úvod

Malá škola filokartie (1): Úvod


Malá škola filokartie (1): Úvod
  Úvodný článok seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského.
   
  Autor: Alexander Urminský
Publikované: 22. 08. 2012 17:36
 


Tak ako skoro všetko vôkol nás, aj pohľadnice majú svojich používateľov, obdivovateľov, ale aj zberateľov. Nemožno však nespomenúť aj pôvodcov pohľadníc, teda výtvarníkov, polygrafov a vydavateľov. Zatiaľ zostaňme u prvej skupiny ľudí, ku ktorej sa radíme aj my, filokartisti. Väčšina z nás občas alebo pravidelne používa pohľadnice v zmysle ich pôvodného významu, ktorým bolo a je poslať krátku textovú a obrazovú správu adresátovi (teda informáciu v reči súčasnej informačnej spoločnosti). Tak som sa s pohľadnicami zoznamoval ja a pravdepodobne aj väčšina zberateľov. Tí si postupne začali všímať všetko, čo sa na nich nachádzalo. Vytlačené, napísané, nalepené a opečiatkované.

Skúmaním a porovnávaním počas viacerých rokov záujemca nadobudne určité vedomosti a skúsenosti. Pohľadnica je vytlačená na nejakom papieri, ten má rovné alebo tvarované hrany, obraz na nej zobrazuje mesto, obec či rieku, ale aj portrét, maľbu, či niečo zo živej prírody. Ba aj niečo úplne iné, neočakávané. Vytvoril ju fotograf, grafik či maliar? Akou technikou bola tlačená? Je to litografia, svetlotlač, kníhtlač, či je nebodaj ručne maľovaná? Kde ju vyrobili a komu je určená? Akú známku má nalepenú na adresovej strane a z akého miesta bola poslaná?

Sumár otázok a odpovedí na ne z pozície zberateľov pohľadníc sa časom vyprofiloval do zberateľského odboru neskôr nazvaného filokartia. Aký pôvod má toto slovo? Jeho prvá časť určite grécky. Keď filozofia je láska k múdrosti a filatelia láska ku známkam (pôvodne k neplateniu v hotovosti), tak filokartia je láskou ku kartám. Spomeňme si, najmä tí skôr narodení, že písali a dostávali sme KARTY, nie pohľadnice! Keď niekto odchádzal z domu na dlhšie, rodičia alebo milá mu nakoniec zakričali: „..a napíš aspoň kartu!“


Malá škola filokartie - Uvod
 
Korešpondenčný lístok rakúskej pošty s natlačenou známkou 2 grajciare, ako predchodca pohľadníc, odoslaný z Maxdorfu 4. 9. 1875 do Reichenbergu (Liberec v ČR).


Na prvých korešpondenčných, správne poštových lístkoch, ktoré sú sprievodným a významným činiteľom vzniku pohľadníc, bolo napísané Correspondenz – Karte. Nápis na uhorských lístkoch Levelezö – Lap sa na Slovensku nevžil a vždy sa hovorilo o kartách. V nemecky hovoriacich krajinách sa neskôr ujalo pomenovanie Ansicht – Karte (tiež Ansichtkarte), z čoho sa v Čechách a na Slovensku odvodilo pomenovanie „pohľadnica“. Angličtina doposiaľ používa názov post card (tiež postcard), francúzština carte postale a španielčina tarjeta postal. Tu treba zvlášť pripomenúť, že pohľadnica je určená na dopravu poštou ako otvorená správa pre adresáta. Aj pomenovania v uvedených i ďalších jazykoch to potvrdzujú. Preto žiadna iná fotografia, tlačovina či maľba, nemôže byť zamieňaná s pohľadnicou, aj ak sa jej podobá, lebo nespĺňa uvedenú, veľmi dôležitú podmienku, určenie na dopravu poštou formou otvorenej zásielky.


Malá škola filokartie - Úvod
 
Pohľadnice z rôznych krajín s nápisom "pohľadnica" v rôznych svetových jazykoch.


Medzi zberateľmi i publicistami z viacerých krajín občas vznikajú spory, čo pohľadnica ešte nie je, a čo pohľadnica už je. Preto, ak sme prijali zásadu, že historické pohľadnice a poštové (korešpondenčné) lístky majú spoločnú genézu, potom treba za pohľadnice považovať tie, ktoré majú na zadnej strane napísaný názov Karta alebo významovo podobné slovo v niektorom jazyku UPU, alebo v jazyku vydavateľskej krajiny. Týka sa to hlavné tých pohľadníc, ktoré neboli použité ako otvorená poštová zásielka na doručenie krátkej správy adresátovi. U takých, ktoré žiadny taký alebo podobný nápis nemajú, ale boli prepravené poštou a splnili funkciu pohľadnice vyvstáva otázka podobná. Týka sa to najmä súkromných fotografií alebo aj originálnych kresieb priamo na kartón papiera pohľadnicového rozmeru. Ja osobne také obrázky považujem za pohľadnice. Veď do zbierky si zberateľ zaraďuje to, čo on uzná za vhodné. Ak však taký poštou prepravený obrázok chce prezentovať ako pohľadnicu (v publikácii, na výstave a pod.), v tom prípade je nevyhnutné doložiť aj obrázok adresnej strany a textom dať jasne vedieť, že je to fotografia alebo kresba, ktorá splnila funkciu otvorenej poštovej zásielky na doručenie krátkej správy.


Malá škola filokartie - Úvod
 
Pohľadnice z rôznych krajín s nápisom "pohľadnica" v rôznych svetových jazykoch.


Hodnotu pohľadníc možno posudzovať z viacerých hľadísk, ale jedno z najdôležitejších je to, čo tá ktorá pohľadnica znamená pre konkrétneho človeka, prípadne zberateľa. Jednému je vzácne rodné mesto či dedina, iný nájde na pohľadnici aj ulicu, na ktorej kedysi býval, možno školu, internát alebo aj rodný dom. Inému je vzácny adresát či podpis odosielateľa, alebo tá „stará esemeska“ – teda krátka správa, napísaná na pohľadnici mu niečo pripomína. Ďalšieho môže zaujímať fotograf či maliar predlohy, lebo zbiera určitých autorov, či iba jeden druh stavieb, napríklad školy. A pritom je to možno stále jedna a tá istá pohľadnica, ktorá pre každého znamená niečo iné, a pre mnohých vôbec nič. Pohľadnice teda majú hodnotu výpovednú, zberateľskú i osobnú. Sú akousi „konzervou času“, na ktorej možno niekedy nájsť okrem rukopisu, odtlačkov prstov aj stopy po DNA (sliny na známke, či vlasy pod ňou) alebo utajené vyznanie pod neodlepenou známkou. Toto všetko sú neodškriepiteľné prednosti tých „starých esemesiek“ oproti tým súčasným SMS, na ktoré možno už o hodinu zabudneme. Ak si myslíte, že ide o násilné porovnanie, pripomínam, poštové lístky bez obálok, a teda aj pohľadnice boli určené na posielanie krátkych správ. Škoda ale, že pošta zabudla na to, že otvorenou lístkovou zásielkou za polovičné porto, napomohla výraznému nárastu korešpodencie a zároveň nárastu vlastných tržieb. Zjednotením poplatkov za otvorenú a uzatvorenú zásielku sa od roku 2006 vrátila do čias „Bachovho absolutizmu skostnateného mocnárstva.“ (citát).

Toľko by na úvod malo stačiť (veď aj tak sú školské prázdniny), aby sme sa v nasledujúcich pokračovaniach mohli venovať konkrétnejším veciam, ktoré sú pri poznávaní a zbieraní pohľadníc užitočné.
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________Poslať komentár

Autor: Alexander Urminský
Zdroj: 2012-04-03 10:12:00,
Publikované: 22. 08. 2012 17:36
 
Malá škola filokartie (1): Úvod
Malá škola filokartie (1): Úvod
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

More neprejdete len pozeraním sa do vody.

(Rabindranth Tagore)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk