Malá škola filokartie (2): Vznik pohľadníc a základné pojmy - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov Slovenského olympijského výboru
Malá škola filokartie (2): Vznik pohľadníc a základné pojmy

Malá škola filokartie (2): Vznik pohľadníc a základné pojmy

Malá škola filokartie (2): Vznik pohľadníc a základné pojmy

Malá škola filokartie (2): Vznik pohľadníc a základné pojmy


Malá škola filokartie (2): Vznik pohľadníc a základné pojmy
  2. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Vznik pohľadníc a základné pojmy.
   
  Autor: Alexander Urminský
Publikované: 22. 08. 2012 17:53
 1. Kde sa vzala a ako vznikla pohľadnica?


Viaceré pramene o vzniku pohľadníc začínajú asi tak, že „...už v starom Egypte,.. Perzii ... Grécku sa posielali správy...!“ Osobne si myslím, že s pohľadnicami, tak ako ich dnes vnímame, to nemá nič spoločné. Veľa spoločného s nimi nemajú ani často uvádzané „predchodkyne či predchodcovia pohľadníc“, ktoré sú však obecne prijímané, ako kroky k ich etablovaniu ako otvorenej poštovej zásielky na zasielanie textových správ a nositeľov obrazovej informácie, čo je už niečo ako definícia. Prijmime najrozšírenejší názor z literárnych prameňov (1, 2 a 3) že vznikla v Nemecku. Prvenstvo sa najčastejšie priznáva Augustovi Schwarzovi z Oldenburgu, ktorý vydal sériu 25 kusov pohľadníc rôznych miest v roku 1870. K tomu, aby sa pohľadnice mohli vyvinúť a celosvetovo rýchle rozšíriť, prispeli tri dôležité faktory, či vývojové línie. Je to rozvoj reprodukčnej a fotografickej techniky a technológie, zlacnenie poštovného pre otvorené listové zásielky a celkovým uvoľnením spoločenského života vďaka rozvoju výroby a dopravy. Veď len početná vrstva ekonomicky sebestačných ľudí, ktorí mali viac času na osobné záľuby a cestovanie, bola predpokladom rozšírenia nového druhu korešpodencie. Aby sme lepšie vnímali jednotlivé etapy vývoja pohľadníc, bude treba osvojiť si viaceré termíny a súvislosti. Preto sa k tejto problematike ešte neskôr vrátime.


Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy
 
Lístok uhorskej poštovej správy vyfrankovaný 2 halierovou známkou odoslaný v roku 1899 z Klátovej Novej Vsi do Miklósfalvy v dnešnom Rumunsku.


2. Základné pojmy a názvoslovie vo filokartii


Filokartia je zberateľský odbor, ktorého predmetom záujmu je zbieranie pohľadníc, ich štúdium, využitie, adjustácia a prezentácia. Jej súčasťou je tiež história vývoja pohľadníc, umelecká tvorba a polygrafická výroba, vrátane osobností a firiem zabezpečujúcich ich produkciu.

Pohľadnica. Pohľadnicou v zásade rozumieme kartónový papier obdĺžnikového tvaru, ktorý má na jednej strane obrazový motív a na druhej strane predznačené miesto na napísanie adresy prijímateľa, nalepenie poštovej známky a jej znehodnotenie pečiatkou a po roku 1905 aj priestor na napísanie krátkej správy. Známka slúži na úhradu poštovného za doručenie pohľadnice. Rozmer pohľadnice sa postupne ustálil na klasický formát 130 x 90 mm, s toleranciou _2 ÷ 3 mm obidvoch rozmerov. Po II. svetovej vojne bol prijatý tzv. svetový formát 145 x 105 mm. V Československu platila najskôr ON a potom ČSN 88 4674, ktorú pod rovnakým číslom prevzala aj STN, avšak už nie je normou záväznou. V súčasnosti sú vydávané pohľadnice viacerých rozmerov a tvarov. Na tlač pohľadníc sa v zásade používa bezdrevitý kartónový papier hrúbky 310 až 400 mikrónov, čo zodpovedá hmotnosti 260 až 300 g/m2, ktorého povrch môže byť matný a hladený. V súčasnosti používaný papier na tlač pohľadníc má obchodné označenie Trucato. Povrchová úprava, napr. lakovanie sa vykonáva až po natlačení.


Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy
 
Ručne maľovaná pohľadnica na uhorskom poštovom lístku rozmerov 138 x 84 mm, odoslanom v r. 1899 z Nagy-Sápu do Mezó-Túru.


Predbežné pohľadnice majú ručne maľované alebo vytlačené obrázkové dekorácie vyrábané jednotlivo alebo v malom náklade, na poštové lístky s natlačenou známkou rozmerov 120 x 84 mm, na žltom kartóne, ktoré boli poštou vydávané po roku 1869. Z územia Slovenska sa za najstaršiu predbežnú pohľadnicu uvádza prítlač tatranského motívu na poštový lístok, podaný na prepravu na Štrbskom Plese 18. augusta 1888.

Za prvé pohľadnice sa všeobecne považujú pohľadnice A. Schwartza z Oldenburgu. Jednotlivé štáty identifikujú svoje prvé pohľadnice odlišne. Ako najstaršie z územia Slovenska sú uvádzané litografické pohľadnice Trenčína a Bratislavy (1892), Dobšinskej ľadovej jaskyne (1893) a Piešťan (1894).


Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy
 
Litografická pohľadnica Kúpeľov Piešťany vydaná Karolom Schwidernochom vo Viedni, odoslaná v roku 1895 do Kromeríža.


Klasické pohľadnice boli vydávané po roku 1876, hlavne však po roku 1880 do začiatku I. svetovej vojny (1914). Najväčší podiel tvoria pohľadnice s tzv. dlhou adresou, teda do r. 1905. Jednotlivé štáty, najmä novovzniknuté a mimoeurópske vymedzujú obdobie klasických pohľadníc odlišne. Medzi klasické pohľadnice Uhorska sa radí séria litografických miléniových pohľadníc z roku 1896 s natlačenou známkou, medzi ktorými sú dva motívy zo Slovenska.


Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy
 
Uhorská miléniová pohľadnica z roku 1896 poslaná v roku 1906 z Budapešti do Piešťan.


Pohľadnice s dlhou adresou sú tie, na ktorých je celá adresová strana určená na nalepenie poštovej známky a na poštovú pečiatku a na napísanie adresy prijímateľa. Krátka správa adresátovi mala vynechaný priestor na obrazovej strane pohľadnice. Obraz vtedy nepokrýval celú stranu.


Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy
 
Pohľadnica s dlhou adresou. Obrazová aj adresová strana. Pohľad na kráľovské sídlo v Budapešti. Pohľadnicu vydal Stephan Tietze v Ústi nad Labem. Odoslaná bola v r. 1899 do Miklósfalvy.


Pohľadnice s krátkou adresou sú tie, na ktorých je adresová strana pohľadnice rozdelená zvislou čiarou na dve polovice. Pravá je určená na poštovú známku, pečiatku a adresu. Ľavá polovica je vyhradená na napísanie krátkej správy adresátovi. Celá druhá strana je určená na obrazový motív a nazývame ju obrazovou. Poštová správa takéto rozhodnutie prijala koncom roka 1904 a v praxi sa zaviedlo od roku 1905. Svetová poštová únia (UPU) ho odobrila v roku 1906.


Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy
 
Pohľadnica s krátkou adresou odoslaná v roku 1914 z Poltáru do Budapešti. Vyobrazenie adresovej strany. Na obrazovej strane je textilná továreň v Lučenci.


Adresná strana pohľadnice je tá, na ktorú sa píše adresa a je spoločná pre poštovú známku a pečiatku bez ohľadu na to, či ide o pohľadnicu s dlhou alebo krátkou adresou. Druhou stranou je obrazová strana. Pretože krátke správy sa do roku 1904 písali na obrazovú stranu a po roku 1905 na adresná stranu, a aby neprišlo k omylu, vyhýbame sa označeniu predná a zadná strana, ale uprednostňujeme označenie adresná strana a obrazová strana.

Orientácia obrazovej strany je na šírku vtedy, ak sa na obraz pozeráme tak, že pohľadnica má dlhšiu stranu vo vodorovnom smere. Orientácia na výšku je vtedy, ak je vo vodorovnom smere kratšia strana pohľadnice.


Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy
 
Obrazová strana pohľadnice s orientáciou na šírku, sign. Super 1094.


Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy
 
Žánrová blahoprajná pohľadnica z medzivojnového obdobia, orientovaná na výšku.


Hranou pohľadnice rozumieme jej okraj po obvode. Ten môže byť hladký, teda rovný, alebo tvarovaný, vykrajovaný.


Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy
 
Žánrová pohľadnica zahraničnej produkcie s vykrajovanou hranou. Zlaté orámovanie sleduje vykrojenú hranu. Použitie pohľadnice v roku 1937.


Ako bolo uvedené skôr, na najstarších pohľadniciach boli najskôr namaľované, neskôr aj vytlačené obrázky. Ako príklad môžu poslúžiť trochu novšie pohľadnice z konca 19. storočia*, aby sme mali predstavu aspoň predstavu o tých najstarších. Trochu neskôr ako maľované obrázky sa objavili na pohľadniciach aj obrázky miest a dedín získané vtedajšími reprodukčnými technikami.** Aj tieto priložené zábery sú z mladšieho obdobia, spred roku 1905, kým jestvovali pohľadnice s dlhou adresou.

* autor nemá k dispozícii pohľadnice z tých dôb a použiť také, ktoré sa dokola prezentujú v iných publikáciách nepovažoval za vhodné.

** dageroskopia, svetlotlač, počiatky fotografie.


Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy

Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy

Malá škola filokartie - Vznik pohľadníc a základné pojmy


Napriek tomu, že sme už vývoj a vzhľad pohľadnice zdanlivo dostatočne opísali, zostáva nám veľa povedať, či napísať o triedení pohľadníc podľa obrazovej časti, o obsahu a význame textov na pohľadnici a tlačovej technike, ktorá je pre hodnotenie pohľadnice často rozhodujúca. Tomu sa budeme venovať postupne v ďalších pokračovaniach.
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________Poslať komentár

Autor: Alexander Urminský
Zdroj: 2012-04-18 10:00:00,
Publikované: 22. 08. 2012 17:53
 
Malá škola filokartie (2): Vznik pohľadníc a základné pojmy
Malá škola filokartie (2): Vznik pohľadníc a základné pojmy
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.

(Mark Twain)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.