Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
Majstrovstvá sveta 2011 IIHF - Otvorenie - Bielorusko - Kanada

Majstrovstvá sveta 2011 IIHF - Otvorenie - Bielorusko - Kanada
Deň používania: 29. 04. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia MS 2011 v ľadovom hokeji v Košiciach zápasom Bielorusko - Kanada.
Príležitostná ručná pečiatka
Majstrovstvá sveta 2011 IIHF - Otvorenie - Bielorusko - Kanada


Deň používania: 29. 4. 2011
Pošta: Košice 1
Farba: modrá
Autor: Ervín Smažák

Príležitostná pečiatka Košice 1 sa bude dňa 29. 4. 2011 používať na troch miestach a to v autopošte na Hlavnej ulici a na pošte Košice 1 (pečiatky s domicilom Košice 1 boli pripravené v dvoch kópiách s rozlišovacími číslami 1 a 2) a nasledujúcich sedem dní na pošte Košice 1.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov