Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Príležitostná pečiatka:
Majstrovstvá sveta 2011 IIHF - Otvorenie - Bielorusko - Kanada

Majstrovstvá sveta 2011 IIHF - Otvorenie - Bielorusko - Kanada
Deň používania: 29. 04. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia MS 2011 v ľadovom hokeji v Košiciach zápasom Bielorusko - Kanada.
Príležitostná ručná pečiatka
Majstrovstvá sveta 2011 IIHF - Otvorenie - Bielorusko - Kanada


Deň používania: 29. 4. 2011
Pošta: Košice 1
Farba: modrá
Autor: Ervín Smažák

Príležitostná pečiatka Košice 1 sa bude dňa 29. 4. 2011 používať na troch miestach a to v autopošte na Hlavnej ulici a na pošte Košice 1 (pečiatky s domicilom Košice 1 boli pripravené v dvoch kópiách s rozlišovacími číslami 1 a 2) a nasledujúcich sedem dní na pošte Košice 1.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov