100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice.

03. 05. 2024

Obálka prvého dňa:
Limes romanus - Carnuntum (spoločné vydanie s Rakúskom)

Limes romanus - Carnuntum (spoločné vydanie s Rakúskom)
Deň vydania: 11. 09. 2009
 

Obálka prvého dňa vydania k poštovej známke Limes romanus - Carnuntum (spoločné vydanie s Rakúskom)
Obálka prvého dňa vydania k poštovej známke
Limes romanus - Carnuntum (spoločné vydanie s Rakúskom)


Deň vydania: 11. 9. 2009
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Piačka
Návrh na pečiatku: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: TAB, s. r. o., Bratislava
Technika tlače FDC: Ofset
Náklad FDC: 3 700 ks

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia: Súvisiace články: Súvisiace podujatia a akcie:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov