Československo po roku 1945 - Poďme na huby II.

Predstavenie emisie československý poštových známok Jedovaté huby z roku 1989 so zameraním na jej tematické využitie i možnosti špecializácie.

19. 08. 2023

Príležitostná pečiatka:
Levická synagóga 1883 - 2012

Levická synagóga 1883 - 2012
Deň používania: 26. 04. 2012
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej židovskej synagógy v Leviciach.
Deň používania: 26. 4. 2012
Pošta: Levice 1
Farba: čierna
Autor: Adrian ferda
Textový motív: LEVICKÁ SYNAGÓGA / 1883 - 2012
Obrazový motív: Synagóga, Dávidova židovská hviezda.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov