Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

14. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Kvalifikácia na 1. ME v hádzanej žien

Kvalifikácia na 1. ME v hádzanej žien
Deň používania: 13. 06. 1993
 
Pošta: PARTIZÁNSKE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti kvalifikačného zápasu na 1. ME v hádzanej žien.


Textový motív: KVALIFIKACIA NA 1. ME V HADZANEJ ZIEN, EHF (logotyp)

Obrazový motív: Logo Europskej hadzanarskej federacie EHF.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov