Pošta: Kvalifikácia na 1. ME v hádzanej žien - www.postoveznamky.sk

Cervantes a Don Quijote, Marcela Díaz Cabal (španielsky)

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z internetového blogu La Lupa.

20. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Kvalifikácia na 1. ME v hádzanej žien

Deň používania: 13. 06. 1993
 
Pošta: PARTIZÁNSKE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti kvalifikačného zápasu na 1. ME v hádzanej žien.


Textový motív: KVALIFIKACIA NA 1. ME V HADZANEJ ZIEN, EHF (logotyp)

Obrazový motív: Logo Europskej hadzanarskej federacie EHF.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov